Planlanan araştırmalar

1. Dracunculus vulgaris yapraklarından epifitik ve endofitik  mikrobiyal izolasyon; yapraklarının antifungal, antibakteriyel ve antibiofilm aktivitesi (Prof. Dr. İsa Karaman ve ekibi)

2. Mardin’in Geofitleri-Doktora tezi (Bio. Öğr. Maruf Balos)

3. Türkiye’nin Biarum türleri üzerine araştırmalar (Arş. Gör. Cahit Çeçen)