İLETİŞİM

Biruni Üniversitesi

10. Yıl Caddesi Protokol Yolu No: 45 34010 Topkapı / İstanbul

Tel: 444 8 276 (BRN)
Faks: +90 212 416 46 46

Prof. Dr. Kerim Alpınar

aalpinar@biruni.edu.tr

Dahili:1252

Arş. Gör. Seran Kırkıncı

skirkinci@biruni.edu.tr