HAKKIMIZDA

  Türkiye’de doğal yayılış gösteren Araceae türlerini (aroidler) araştırmayı amaçlayan
‘Aroid Araştırma Grubu’ ülkemizdeki akademisyenlerce Mayıs 2017 de kuruldu. Bir taraftan
sistematik sorunları bulunan diğer taraftan zehirli oldukları bilinen ancak özellikle geleneksel
tedavide ve beslenme alanında çok eskiden beri kullanılan bu ilginç türlerle ilgili bilimsel
araştırmalardan yararlı sonuçlar elde edilebileceğini düşünülüyor. Grup konuyla ilgili
biyosistematik ve etnobotanik konulu lisansüstü tezler hazırlama, araştırma projeleri üretme,
bilimsel toplantılar düzenleme gibi faaliyetlerde bulunarak elde edeceği ayrıntılı bilgiyi
paylaşacak ve bu şekilde aroidler hakkındaki bilinenlere katkıda bulunabilecek. Ayrıca
Türkiye’deki belirli bitki türlerini benzer şekilde ele alacaklara da örnek olabilecek.