Yayınlar (2017- 2020)

2017

Ahmed HAA, Uranbey S. 2017. Micropropagation studies of Arum italicum Miller. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species. Bildiri özetleri 9

Ahmed HAA, Uranbey S. 2017. Growing technique problems of exported, edible, ornamental and medicinal Arum species in Turkey. 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi. Bildiri özetleri 461 (poster / 260)

Akan H, Balos M, Çeçen C. 2017. GD’da aroidler ve sistematik sorunlar. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul). Basılmamış sözlü bildiri

Akgül C, Alçay AÜ, Can N. 2017. Gölevezin beslenmede kullanımı ve sağlık üzerine etkisi. Aydın Gastronomy 1(2): 51-6

Alpınar K. 2017. Türkiye’nin aroidleri 1 & 2. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul). Basılmamış sözlü bildiri

Alpınar K, Ayas F. 2017. Research on the nutritional value of Arum dioscoridis (Araceae) which is used as a traditional dish ‘Tirşik’ in Turkey. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species. Bildiri özetleri 40

Aydın Ç, Özay C, Düşen O ve ark. 2017. Total phenolics, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activity studies of ethanolic extracts of Arisarum vulgare O.Targ.-Tozz. and Dracunculus vulgaris Schott. Int J Sec Metabolites 4(2): 114-22

Azab A. 2017Arum: A plant genus with great medicinal potential. European Chemical Bulletin 6(2): 59-68

Cebirbay MA & S, Işık N. 2017. A traditional taste of Kahramanmaraş’ cuisine: Tirşik. 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi. Bildiri özetleri 105 (poster / 1116)

Dinler H, Ahmed HAA, Uranbey S. 2017. Anti-fungal effects of some medicinal plant essential oils on Arum italicum under in vitro conditions. 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi. Bildiri özetleri 1605 (poster / 1592)

Doğan Y, Nedelcheva A, Pieroni A. 2017. The diversity of plants used for the traditional dish sarma in Turkey: Nature, garden and traditional cuisine in the modern era. Emirates Journal of Food & Agriculture (EJFA) 29(6): 429-40

Kara O, Bozyel M.E, Özdemir S, Gönüz A, 2017. Dracunculus vulgaris (Yılanbıçağı) Türünün Tıbbi Özellikleri. Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi. 15-16 Mayıs 2017, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye. Bildiri Kitabı s. 73 (Poster)

Karaman İ, Karadaş R, Tugay O, Kola O, Ayas F. 2017. Etnobotanik yönden aroidler. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul). Basılmamış sözlü bildiri

Sadıkoğlu N. 2017. Aroidlerin yayılışı. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul). Basılmamış sözlü bildiri

Ulukuş D, Karagöz S, Karahisar E. 2017. O ve G Anadolu’da aroidler ve sistematik sorunlar.I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul). Basılmamış sözlü bildiri

Yabalak E, Görmez Ö, Gizir AM. 2017. Total polyphenol content of methanolic extract from Arum dioscoridis Sm. var. dioscoridis. 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi. Bildiri özetleri 1616 (poster / 1605)

Yıldırım H. 2017. An enigmatic species: Arum byzantinum Blume. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species. Bildiri özetleri 309

Yıldırım H. 2017. The Eminium (Blume) Schott, taxa in Turkey. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species. Bildiri özetleri 310

Yılmaz Ö. 2017. B Anadolu’da aroidler ve sistematik sorunlar. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul). Basılmamış sözlü bildiri

2018

Ağalar HG, Çiftçi GA, Göğer F et al. 2018. Activity guided fraction of Arum italicum Miller tubers and the LC/MS-MS profiles. Record of Natural Products 12(1): 64-75 [Bakınız: Duyurular-Bilimsel Yayın]

Ağalar HG, Kırımer N. 2018. Arum maculatum L. yumruları üzerinde araştırmalar. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 49-50

Ahmed HAA, Uranbey S, Yaman C. 2018. Sürgün uçları kullanarak tıbbi ve süs bitkisi özelliği olan Arum italicum Miller bitkisinden in vitro sürgün çoğaltımı. Mediterranean Agriculturural Sciences 31(3): 295-300

Aktürk C, Yılmaz Ö. 2018. Arum orientale Bieb. (Araceae) türü üzerinde morfolojik, anatomik ve palinolojik araştırmalar. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 35-6

Akyol Y, Durmuşkahya C, Yetişen K ve ark. 2018. The anatomical studies on two Biarum (Araceae) species in Turkey. Acta Botanica Hungarica 60(1-2): 1-12

Akyol Y, Yetişen K, Kocabaş O ve ark. 2018. Arum nickelii Schott ve monotipik Arisarum vulgare O.Targ.-Tozz türleri üzerinde morfolojik ve anatomik bir araştırma. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 21(2): 239-45

Alpınar K. 2018. The ethnobotany of Arums in Turkey. Botanica Serbica 42 (Supplement) 42:181-2

Alpınar K. 2018. 1. Aroid Çalıştayı’ndan günümüze. 2. Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 14-5

Alpınar K. 2018. Uluslararası Aroid toplantıları hakkında. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 16-7

Alpınar K. 2018. Bölgemizle ilgili aroiderler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 21-3

Alpınar K. 2018. Fotoğraflarla Türkiye’deki aroidler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) Bildiri özetleri 26-7

Alpınar K. 2018. Ülkemizdeki egzotik aroidler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 61-2

Aslan SS. 2018. Aroidlerin yağ asidi kompozisyonları. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 47-8

Ayas F, Kahraman S. 2018. Yenen aroidler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 38-40

Aydın D, Coşkun ÖF. 2018. Sumercimeği genotiplerinde genetik çeşitliliğin IPBS markırları kullanılarak belirlenmesi. 2. Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 18-20

Balos MM. 2018. Aroid örneklerinin toplanması ve herbaryum haline getirilmesi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 30-31

Çeçen C, Akan H. 2018. Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren Araceae Juss. familyasına ait taksonların anatomik ve morfolojik yönden incelenmesi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 32-4

Erarslan ZB, Geçimli F, Koçyiğit M ve ark. 2018. Türkiye’deki bazı Arum taksonları üzerinde karyolojik araştırmalar. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 24-5

Ferrer-Gallego PP, Laguna E. 2018. Lectotypification of the Linnean name Arum dracunculus (AraceaePhytotaxa 375(4): 290-6

Karadağ AE. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının biyolojik aktiviteleri.  2.Aroid Çalıştayı (27- 29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 54-7

Karaman İ, Karadaş R. 2018. Tokat bölgesi aroidlerinden nivik olarak bilinen türün mikrobiyal açıdan incelenmesi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 63-5

Karaöz MÖ, Özturna AG. 2018. Aroidlerin ekolojisi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 28-9

Kianinia S, Farjam MH. 2018. Chemical and biological evolution of essential oil of Arum maculatum. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A (Science) 42(2): 395-9

Kola O, Parıldı E, Ayas F ve ark. 2018. Aroid yumrularından [Colocasia esculenta (L.) Schott] aroid tozu ve nişasta üretimi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 41-2

Kulaksız B. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının fitokimyasalları. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 51-3

Öztürk E. 2018. Arum dioscoridis bitki ekstraktının, Tozasertib ile birlikte CFPAC-1 pankreas karsinoma hücre hattı üzerindeki antikanser etkisinin in-vitro araştırılması. Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi)

Sadıkoğlu N. 2018. Aroidlerin kullanılış alanları.2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 37

Tan ASB, Hacıoğlu M, Kulaksız B ve ark. 2018. Arum italicum Miller türünün antimikrobiyal, antibiyofilm ve sitotoksik aktiviteler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 58-60

Tugay O, Ulukuş D, Karagöz S ve ark. 2018. Tirşik yemeği şenlikleri; Yukarıarıcak Köyü’nde (Bahçe / Osmaniye) Arum dioscoridis var. dioscoridis (Araceae) ile ilgili etnobotanik bir çalışma. 2. Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 45-6

Yabalak E. 2018. Radical scavenging activity and chemical composition of methanolic extract from Arum dioscoridis Sm. var. dioscoridis and determination of its mineral and trace elements. Journal of the Turkish Chemical Society, Section A.Chemistry 5(1): 205-18

Yıldırım H. 2018. Arisarum Mill. Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 503-5.ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Arum L. Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 545-74. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Biarum Schott Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 520- 41. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Colocasia Schott Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 508-10. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Eminium (Blume) Schott Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 510-20. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Dracunculus Mill. Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 542-4. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Pistia L. Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 506-8. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

2019

Aktürk C, Yılmaz Ö, Yıldız G. 2019. Arum maculatum L. türünün antioksidan potansiyelinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 16

Aktürk C, Yılmaz Ö. 2019. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumunda (BULU) bulunan Araceae taksonları. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 13

Albeniz I, Şener LT, Gündüz SK, Özel AE. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’dan elde edilen özütlerde bulunan flavonoitlerin DNA ile etkileşimlerinin moleküler kenetlenme çalışmaları. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 27

Alpınar K. 2019. Arum euxinum R.Mill hakkında. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 11

Alpınar K, Kulaksız B. 2019. Arum yapraklarının sistematik değeri hakkında bir ön araştırma. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 19

Arzika İA, Bayçu G. 2019. Aroidlerin fitoremediasyon yönünden değerlendirilmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 18

Aslan SS, Alpınar K, Kulaksız B, Neşetoğlu N, Danış İ, Ünal DÖ. 2019. İstanbul ve Kırklareli bölgesinden kültür ve doğal Arum italicum tohumlarının yağ asidi kompozisyonlarının karşılaştırılması. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 9

Çeçen C, Akan H, Balos MM. 2019. Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren Biarum Schott (Araceae Juss.) cinsine ait taksonların anatomik ve morfolojik yönden incelenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 22(Ek Sayı 1): 69-83

Çeçen C, Akan H, Balos MM. 2019. Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren Eminium (Blume) Schott (Araceae Juss.) cinsine ait taksonların anatomik ve morfolojik yönden incelenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 22(Ek Sayı 2): 296-309

Doğru NH, Alpınar K. 2019. Arum byzantinum Blume etanol ekstresinin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 25

Ertaş T, Çelikok Y, Kulaksız B, Şener LT, Alpınar K, Albeniz I. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’un yaprak ve yumrularından elde edilen ekstrelerin meme kanser hücre soyu MCF-7 üzerine sitotoksik etkileri. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 8

Farahmandfar R, Kenari RE, Asnaashari M, Shahrampour D, Bakhshandeh T. 2019. Bioactive compounds, antioxidant and antimicrobial activities of Arum maculatum leaves extracts as affected by various solvents and extraction methods. Food Sci Nutr 7: 465–75

Frey M, Schmit JP. 2019. Controlling Italian Arum (Arum italicum). Natural Areas J 39:372-7

Hawash M, Jaradat N, Elaraj J, et al. 2019. Evaluation of the hypoglycemic effect of seven wild folkloric edible plants from Palestine. Complementary and Integrative Medicine, 20190032, ISSN (Online): 1553-3840.

Karadağ AE, Kulaksız B, Alpınar K. 2019. Dracunculus vulgaris Schott ekstrelerinin antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri / flavonotlerinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (YBSK) analizi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 23

Karaman İ, Alasali U, Acar S. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’tan elde edilen mikrobiyal izolatların bitki patojenleri üzerine etkisi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 10

Karaman İ, Alasali U, Acar S. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’tan elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal ve antibiyofilm aktivitelerinin incelenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 22

Kılıç CS. 2019. Eminum Schott türleri üzerinde yapılan fitokimyasal ve biyoaktivite çalışmaları hakkında bir derleme. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 15

Kıvanç MR, Türkoğlu V. 2019. Investigation of the effects of natural compounds isolated from Arum rupicola var. rupicola on glutathione reductase enzyme purified from bovine liver. Biomed Chrom 33: e4560

Kunter I, Ak E, Atlı B, Öztinen N, Babri A, Koşar M. 2019. Anti-carcinogenic activities of different extracts of Arum rupicola Boiss. var. rupicola from Turkey. Proceedings 40: 31

Özturna AG, Karaöz MÖ. 2019. Arazi ve laboratuvar ortamında Araceae türlerinin yetişme ortamlarının belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 20

Öztürk D, Ocak A. 2019. Dracunculus vulgaris Schott yeşil sentez yoluyla gümüş nanopartikül sentezlenmesi.
I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 24

Öztürk G, Ağalar HG, Kırımer N. 2019. Arum italicum Mill. yumru ekstrelerinin bazı insan patojenleri üzerine etkilerinin ve sinerjik aktivitelerinin değerlendirilmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 17

Sadıkoğlu N. 2019. Etimolojik açıdan Arum. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 14

Sakallı EA, Öztinen N, Uluçınar H, Atlı B, Koşar M. 2019. Kıbrıs aroidleri. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 26

Shahba MA. 2019. Seed germination, drought and salinity tolerance of the endangered Black Calla Lily (Arum palaestinum Boiss) endemic in Mediterranean coast. Hortscience 54(9): S79

Ulukuş D, Tugay O, Karagöz S, Karahisar E. 2019. Arum dioscoridis Sm. (Araceae) türünün anatomik özelliklerinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 21

Ünal DÖ, Aslan SS. 2019. Aroid araştırmalarında ilaca giden yolda analizler. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 7

Üzen E. 2019. İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’nin monotipik dev Madagaskar bataklık aroidi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 12

Yenil N, Yemiş F, Güler A. 2019. In different maturation stages of Arum italicum Miler (Araceae) fruits, determination of the ellagic acid, hesperidin, resvaratrol and quercetin quantities by HPLC-Dad. Fresenius Environ Bull 28: 2035-40

Yurt NŞ, Türe E, Çubukçu M. 2019. Nivik otu zehirlenmesi – Bir olgu sunumu. Ankara Med J 4: 796-9

Zisis S, Giannakou K, Lavranos G, Lamnisos D. 2019. Alternative herbal medicine for hemorrhoids. Effect of Arum maculatum on the quality of life of patients: A randomized controlled trial. Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 9(S1), pp 040-045

2020

Çeçen C, Akan H, Balos MM. 2020. Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren Arum rupicola Boiss. var. rupicola ve Arum dioscoridis Sm. taksonlarının anatomik ve morfolojik yönden incelenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 23 (1): 135-47

Kozuharova E, Naychov Z, Kochmarov V, Benbassat N, Gibernau M, Momekov G. 2020. The potential of Arum spp. as a cure for hemorrhoids: chemistry, bioactivities, and application. Advances in Traditional Medicine.