Yayınlar (2017-2018)

Ahmed HAA, Uranbey S. 2017. Micropropagation studies of Arum italicum Miller. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species bildiri özetleri 9

Akgül C, Alçay AÜ, Can N. 2017. Gölevezin beslenmede kullanımı ve sağlık üzerine etkisi. Aydın Gastronomy 1(2): 51-6

Aydın Ç, Özay C, Düşen O ve ark. 2017. Total phenolics, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activity studies of ethanolic extracts of Arisarum vulgare O.Targ.-Tozz. and Dracunculus vulgaris Schott. Int J Sec Metabolites 4(2): 114-22

Azab A. 2017. Arum: A plant genus with great medicinal potential. European Chemical Bulletin 6(2): 59-68

Yıldırım H. 2017. An enigmatic species: Arum byzantinum Blume. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species bildiri özetleri 309

Yıldırım H. 2017. The Eminium (Blume) Schott, taxa in Turkey. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species bildiri özetleri 310

Yıldırım H. 2018. Arisarum Mill. Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 503-5.ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Arum L. Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 545-74. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Biarum Schott Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 520- 41. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Colocasia Schott Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 508-10. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Eminium (Blume) Schott Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 510-20. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Dracunculus Mill. Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 542-4. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Pistia L. Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 506-8. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

Ahmed HAA, Uranbey S. 2017. Growing technique problems of exported, edible, ornamental

and medicinal Arum species in Turkey. 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi bildiri

özetleri 461 (poster / 260)

Alpınar K, Ayas F. 2017. Research on the nutritional value of Arum dioscoridis (Araceae) which

is used as a traditional dish ‘Tirşik’ in Turkey. International Symposium on Biodiversity and

Edible Wild Species bildiri özetleri 40

Cebirbay MA & S, Işık N. 2017. A traditional taste of Kahramanmaraş’ cuisine: Tirşik.

1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi bildiri özetleri 105 (poster / 1116)

Dinler H, Ahmed HAA, Uranbey S. 2017. Anti-fungal effects of some medicinal plant essential

oils on Arum italicum under in vitro conditions. 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Kongresi bildiri özetleri 1605 (poster / 1592)

Doğan Y, Nedelcheva A, Pieroni A. 2017. The diversity of plants used for the traditional dish

sarma in Turkey: Nature, garden and traditional cuisine in the modern era. Emirates Journal of

Food & Agriculture (EJFA) 29(6): 429-40

Yabalak E, Görmez Ö, Gizir AM. 2017. Total polyphenol content of methanolic extract from Arum dioscoridis Sm. var. dioscoridis. 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi bildiri özetleri 1616 (poster / 1605)

Ağalar HG, Çiftçi GA, Göğer F et al. 2018. Activity guided fraction of Arum italicum Miller tubers and the LC/MS-MS profiles. Record of Natural Products 12(1): 64-75 [Bakınız: Duyurular-Bilimsel Yayın]

Ağalar HG, Kırımer N. 2018. Arum maculatum L. yumruları üzerinde araştırmalar. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 49-50

Ahmed HAA, Uranbey S, Yaman C. 2018. Sürgün uçları kullanarak tıbbi ve süs bitkisi özelliği olan Arum italicum Miller bitkisinden in vitro sürgün çoğaltımı. Mediterranean Agriculturural Sciences 31(3): 295-300

Aktürk C, Yılmaz Ö. 2018. Arum orientale Bieb. (Araceae) türü üzerinde morfolojik, anatomik ve palinolojik araştırmalar. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 35-6

Akyol Y, Durmuşkahya C, Yetişen K ve ark. 2018. The anatomical studies on two Biarum (Araceae) species in Turkey. Acta Botanica Hungarica 60(1-2): 1-12

Akyol Y, Yetişen K, Kocabaş O ve ark. 2018. Arum nickelii Schott ve monotipik Arisarum vulgare O.Targ.-Tozz türleri üzerinde morfolojik ve anatomik bir araştırma. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 21(2): 239-45

Alpınar K. 2018. The ethnobotany of Arums in Turkey. Botanica Serbica 42 (Supplement) 42:

181-2

Alpınar K. 2018. 1. Aroid Çalıştayı’ndan günümüze. 2. Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 14-5

Alpınar K. 2018. Uluslararası Aroid toplantıları hakkında. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 16-7

Alpınar K. 2018. Bölgemizle ilgili aroiderler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 21-3

Alpınar K. 2018. Fotoğraflarla Türkiye’deki aroidler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 26-7

Alpınar K. 2018. Ülkemizdeki egzotik aroidler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 61-2

Aslan SS. 2018. Aroidlerin yağ asidi kompozisyonları. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 47-8

Ayas F, Kahraman S. 2018. Yenen aroidler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 38-40

Aydın D, Coşkun ÖF. 2018. Sumercimeği genotiplerinde genetik çeşitliliğin IPBS markırları kullanılarak belirlenmesi. 2. Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 18-20

Balos MM. 2018. Aroid örneklerinin toplanması ve herbaryum haline getirilmesi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 30-31

Çeçen C, Akan H. 2018. Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren Araceae Juss. familyasına ait taksonların anatomik ve morfolojik yönden incelenmesi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 32-4

Erarslan ZB, Geçimli F, Koçyiğit M ve ark. 2018. Türkiye’deki bazı Arum taksonları üzerinde karyolojik araştırmalar. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 24-5

Ferrer-Gallego PP, Laguna E. 2018. Lectotypification of the Linnean name Arum dracunculus (Araceae) Phytotaxa 375(4): 290-6

Karadağ AE. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının biyolojik aktiviteleri.  2.Aroid Çalıştayı (27- 29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 54-7

Karaman İ, Karadaş R. 2018. Tokat bölgesi aroidlerinden nivik olarak bilinen türün mikrobiyal açıdan incelenmesi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 63-5

Karaöz MÖ, Özturna AG. 2018. Aroidlerin ekolojisi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 28-9

Kianinia S, Farjam MH. 2018. Chemical and biological evolution of essential oil of Arum maculatum. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A (Science) 42(2): 395-9

Kola O, Parıldı E, Ayas F ve ark. 2018. Aroid yumrularından [Colocasia esculenta (L.) Schott] aroid tozu ve nişasta üretimi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 41-2

Kulaksız B. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının fitokimyasalları. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 51-3

Öztürk E. 2018. Arum dioscoridis bitki ekstraktının, Tozasertib ile birlikte CFPAC-1 pankreas karsinoma hücre hattı üzerindeki antikanser etkisinin in-vitro araştırılması. Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi)

Sadıkoğlu N. 2018. Aroidlerin kullanılış alanları.2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 37

Tan ASB, Hacıoğlu M, Kulaksız B ve ark. 2018. Arum italicum Miller türünün antimikrobiyal, antibiyofilm ve sitotoksik aktiviteler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 58-60

Tugay O, Ulukuş D, Karagöz S ve ark. 2018. Tirşik yemeği şenlikleri; Yukarıarıcak Köyü’nde

(Bahçe / Osmaniye) Arum dioscoridis var. dioscoridis (Araceae) ile ilgili etnobotanik bir çalışma. 2. Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) bildiri özetleri 45-6

Yabalak E. 2018. Radical scavenging activity and chemical composition of methanolic extract from Arum dioscoridis Sm. var. dioscoridis and determination of its mineral and trace elements. Journal of the Turkish Chemical Society, Section A.Chemistry 5(1): 205-18