Çalıştay ve kongre çıktıları

Ağalar HG, Kırımer N. 2018. Arum maculatum L. yumruları üzerinde araştırmalar. II. Aroid Çalıştayı (27-9
Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 49

Akan H, Balos M, Çeçen C. 2017. GD’da aroidler ve sistematik sorunlar. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz
2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Aktürk C, Yılmaz Ö. 2018. Arum orientale Bieb. (Araceae) türü üzerinde morfolojik, anatomik ve palinolojik
araştırmalar. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2019, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 35

Aktürk C, Yılmaz Ö, Yıldız G. 2019. Arum maculatum L. türünün antioksidan potansiyelinin belirlenmesi. I.
Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 16

Aktürk C, Yılmaz Ö. 2019. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumunda (BULU)
bulunan Araceae taksonları. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 13

Albeniz I, Şener LT, Gündüz SK, Özel AE. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’dan elde edilen özütlerde
bulunan flavonoitlerin DNA ile etkileşimlerinin moleküler kenetlenme çalışmaları. I. Ulusal Aroid
Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 27

Alpınar K. 2017. Türkiye’nin aroidleri 1 & 2. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış
sözlü bildiri

Alpınar K. 2018. 1. Aroid Çalıştayı’ndan günümüze. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri
Özetleri 14

Alpınar K. 2018. Uluslararası Aroid toplantıları hakkında. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa)
Bildiri Özetleri 16

Alpınar K. 2018. Bölgemizle ilgili aroiderler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 21

Alpınar K. 2018. Fotoğraflarda Türkiye’deki aroidler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri
Özetleri 26

Alpınar K. 2018. Ülkemizdeki egzotik aroidler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri
61

Alpınar K. 2019. Arum euxinum R.Mill hakkında. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri
Özetleri 11

Alpınar K, Kulaksız B. 2019. Arum yapraklarının sistematik değeri hakkında bir ön araştırma. I. Ulusal Aroid
Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 19

Arzika İA, Bayçu G. 2019. Aroidlerin fitoremediasyon yönünden değerlendirilmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi
(27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 18

Aslan SS. 2018. Aroidlerin yağ asidi kompozisyonları. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri
Özetleri 47

Aslan SS, Alpınar K, Kulaksız B, Neşetoğlu N, Danış İ, Ünal DÖ. 2019. İstanbul ve Kırklareli bölgesinden
kültür ve doğal Arum italicum tohumlarının yağ asidi kompozisyonlarının karşılaştırılması. I. Ulusal
Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 9

Ayas F, Kahraman S. 2018. Yenen aroidler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 38

Aydın D, Coşkun ÖF. 2018. Sumercimeği genotiplerinde genetik çeşitliliğin IPBS markırları kullanılarak
belirlenmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 18

Balos MM. 2018. Aroid örneklerinin toplanması ve herbaryum haline getirilmesi. II. Aroid Çalıştayı
(27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 30

Çeçen C, Akan H. 2018. Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren Araceae Juss. familyasına ait taksonların
anatomik ve morfolojik yönden incelenmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri
Özetleri 32

Doğru NH, Alpınar K. 2019. Arum byzantinum Blume etanol ekstresinin antimikrobiyal aktivitesinin
belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 25

Erarslan ZB, Geçimli F, Koçyiğit M, Uruşak EA, Kaya E. 2018. Türkiye’deki bazı Arum taksonları üzerinde
karyolojik incelemeler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 24

Ertaş T, Çelikok Y, Kulaksız B, Şener LT, Alpınar K, Albeniz I. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’un yaprak
ve yumrularından elde edilen ekstrelerin meme kanser hücre soyu MCF-7 üzerine sitotoksik etkileri.
I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 8

Karadağ AE. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının biyolojik aktiviteleri. II. Aroid Çalıştayı
(27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 54

Karadağ AE, Kulaksız B, Alpınar K. 2019. Dracunculus vulgaris Schott ekstrelerinin antioksidan ve
antimikrobiyal aktiviteleri / flavonotlerinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (YBSK) analizi. I.
Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 23

Karaman İ, Alasali U, Acar S. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’tan elde edilen mikrobiyal izolatların bitki
patojenleri üzerine etkisi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 10

Karaman İ, Alasali U, Acar S. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’tan elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal
ve antibiyofilm aktivitelerinin incelenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir)
Bildiri Özetleri 22

Karaman İ, Karadaş R. 2018. Tokat Bölgesi aroidlerinden nivik olarak bilinen türün mikrobiyal açıdan
incelenmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 63

Karaman İ, Karadaş R, Tugay O, Kola O, Ayas F. 2017. Etnobotanik yönden aroidler. I. Aroid Çalıştayı (20-21
Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Karaöz MÖ, Özturna AG. 2018. Aroidlerin ekolojisi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri
Özetleri 28

Kılıç CS. 2019. Eminum Schott türleri üzerinde yapılan fitokimyasal ve biyoaktivite çalışmaları hakkında
bir derleme. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 15

Kola O, Parıldı E, Ayas F, Akkaya MR. 2018. Aroid yumrularından (Colocasia esculenta (L.) Schott) aroid
tozu ve nişasta üretimi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 41

Kulaksız B. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının fitokimyasalları. II. Aroid Çalıştayı (27-9
Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 51

Özturna AG, Karaöz MÖ. 2019. Arazi ve laboratuvar ortamında Araceae türlerinin yetişme ortamlarının
belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 20

Öztürk D, Ocak A. 2019. Dracunculus vulgaris Schott yeşil sentez yoluyla gümüş nanopartikül sentezlenmesi.
I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 24

Öztürk G, Ağalar HG, Kırımer N. 2019. Arum italicum Mill. yumru ekstrelerinin bazı insan patojenleri
üzerine etkilerinin ve sinerjik aktivitelerinin değerlendirilmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran
2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 17

Sadıkoğlu N. 2017. Aroidlerin yayılışı. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Sadıkoğlu N. 2018. Aroidlerin kullanılış alanları. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri
37

Sadıkoğlu N. 2019. Etimolojik açıdan Arum. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri
Özetleri 14

Sakallı EA, Öztinen N, Uluçınar H, Atlı B, Koşar M. 2019. Kıbrıs aroidleri. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9
Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 26

Tan ASB, Hacıoğlu M, Kulaksız B, Alpınar K. 2018. 2018. Arum italicum Mill. türünün antimikrobiyal,
antibiyofilm ve sitotoksik aktiviteleri. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 58

Tugay O, Ulukuş D, Karagöz S, Karahisar E. 2018. Tirşik yemeği şenlikleri: Yukarıarıcak Köyü’nde (Bahçe /
Osmaniye) Arum dioscoridis var. dioscoridis (Araceae) ile ilgili etnobotanik bir çalışma. II. Aroid
Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 45

Ulukuş D, Karagöz S, Karahisar E. 2017. O ve G Anadolu’da aroidler ve sistematik sorunlar.I. Aroid Çalıştayı
(20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Ulukuş D, Tugay O, Karagöz S, Karahisar E. 2019. Arum dioscoridis Sm. (Araceae) türünün anatomik
özelliklerinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 21

Ünal DÖ, Aslan SS. 2019. Aroid araştırmalarında ilaca giden yolda analizler. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9
Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 7

Üzen E. 2019. İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’nin monotipik dev Madagaskar
bataklık aroidi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 12

Yılmaz Ö. 2017. B Anadolu’da aroidler ve sistematik sorunlar. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017,
İstanbul) basılmamış sözlü bildiri