ETKİNLİKLER

  Ağalar HG, Kırımer N. 2018. Arum maculatum L. yumruları üzerinde araştırmalar. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 49 Akan H, Balos M, Çeçen C. 2017. GD’da aroidler ve sistematik sorunlar. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri Aktürk C, Yılmaz Ö. 2018. Arum orientale Bieb. (Araceae) türü üzerinde morfolojik, anatomik ve palinolojik araştırmalar. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2019, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 35 Aktürk C, Yılmaz Ö, Yıldız G. 2019. Arum maculatum L. türünün antioksidan potansiyelinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 16 Aktürk C, Yılmaz Ö. 2019. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumunda (BULU) bulunan Araceae taksonları. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 13 Albeniz I, Şener LT, Gündüz SK, Özel AE. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’dan elde edilen özütlerde bulunan flavonoitlerin DNA ile etkileşimlerinin moleküler kenetlenme çalışmaları. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 27 Alpınar K. 2017. Türkiye’nin aroidleri 1 & 2. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri Alpınar K. 2018. 1. Aroid Çalıştayı’ndan günümüze. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 14 Alpınar K. 2018. Uluslararası Aroid toplantıları hakkında. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 16 Alpınar K. 2018. Bölgemizle ilgili aroiderler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 21 Alpınar K. 2018. Fotoğraflarda Türkiye’deki aroidler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 26 Alpınar K. 2018. Ülkemizdeki egzotik aroidler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 61 Alpınar K. 2019. Arum euxinum R.Mill hakkında. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 11 Alpınar K, Kulaksız B. 2019. Arum yapraklarının sistematik değeri hakkında bir ön araştırma. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 19 Arzika İA, Bayçu G. 2019. Aroidlerin fitoremediasyon yönünden değerlendirilmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 18 Aslan SS. 2018. Aroidlerin yağ asidi kompozisyonları. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 47 Aslan SS, Alpınar K, Kulaksız B, Neşetoğlu N, Danış İ, Ünal DÖ. 2019. İstanbul ve Kırklareli bölgesinden kültür ve doğal Arum italicum tohumlarının yağ asidi kompozisyonlarının karşılaştırılması. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 9 Ayas F, Kahraman S. 2018. Yenen aroidler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 38 Aydın D, Coşkun ÖF. 2018. Sumercimeği genotiplerinde genetik çeşitliliğin IPBS markırları kullanılarak belirlenmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 18 Balos MM. 2018. Aroid örneklerinin toplanması ve herbaryum haline getirilmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 30 Çeçen C, Akan H. 2018. Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren Araceae Juss. familyasına ait taksonların anatomik ve morfolojik yönden incelenmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 32 Doğru NH, Alpınar K. 2019. Arum byzantinum Blume etanol ekstresinin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 25 Erarslan ZB, Geçimli F, Koçyiğit M, Uruşak EA, Kaya E. 2018. Türkiye’deki bazı Arum taksonları üzerinde karyolojik incelemeler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 24 Ertaş T, Çelikok Y, Kulaksız B, Şener LT, Alpınar K, Albeniz I. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’un yaprak ve yumrularından elde edilen ekstrelerin meme kanser hücre soyu MCF-7 üzerine sitotoksik etkileri. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 8 Karadağ AE. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının biyolojik aktiviteleri. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 54 Karadağ AE, Kulaksız B, Alpınar K. 2019. Dracunculus vulgaris Schott ekstrelerinin antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri / flavonotlerinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (YBSK) analizi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 23 Karaman İ, Alasali U, Acar S. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’tan elde edilen mikrobiyal izolatların bitki patojenleri üzerine etkisi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 10 Karaman İ, Alasali U, Acar S. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’tan elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal ve antibiyofilm aktivitelerinin incelenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 22 Karaman İ, Karadaş R. 2018. Tokat Bölgesi aroidlerinden nivik olarak bilinen türün mikrobiyal açıdan incelenmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 63 Karaman İ, Karadaş R, Tugay O, Kola O, Ayas F. 2017. Etnobotanik yönden aroidler. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri Karaöz MÖ, Özturna AG. 2018. Aroidlerin ekolojisi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 28 Kılıç CS. 2019. Eminum Schott türleri üzerinde yapılan fitokimyasal ve biyoaktivite çalışmaları hakkında bir derleme. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 15 Kola O, Parıldı E, Ayas F, Akkaya MR. 2018. Aroid yumrularından (Colocasia esculenta (L.) Schott) aroid tozu ve nişasta üretimi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 41 Kulaksız B. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının fitokimyasalları. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 51 Özturna AG, Karaöz MÖ. 2019. Arazi ve laboratuvar ortamında Araceae türlerinin yetişme ortamlarının belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 20 Öztürk D, Ocak A. 2019. Dracunculus vulgaris Schott yeşil sentez yoluyla gümüş nanopartikül sentezlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 24 Öztürk G, Ağalar HG, Kırımer N. 2019. Arum italicum Mill. yumru ekstrelerinin bazı insan patojenleri üzerine etkilerinin ve sinerjik aktivitelerinin değerlendirilmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 17 Sadıkoğlu N. 2017. Aroidlerin yayılışı. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri Sadıkoğlu N. 2018. Aroidlerin kullanılış alanları. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 37 Sadıkoğlu N. 2019. Etimolojik açıdan Arum. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 14 Sakallı EA, Öztinen N, Uluçınar H, Atlı B, Koşar M. 2019. Kıbrıs aroidleri. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 26 Tan ASB, Hacıoğlu M, Kulaksız B, Alpınar K. 2018. 2018. Arum italicum Mill. türünün antimikrobiyal, antibiyofilm ve sitotoksik aktiviteleri. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 58 Tugay O, Ulukuş D, Karagöz S, Karahisar E. 2018. Tirşik yemeği şenlikleri: Yukarıarıcak Köyü’nde (Bahçe / Osmaniye) Arum dioscoridis var. dioscoridis (Araceae) ile ilgili etnobotanik bir çalışma. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 45 Ulukuş D, Karagöz S, Karahisar E. 2017. O ve G Anadolu’da aroidler ve sistematik sorunlar.I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri Ulukuş D, Tugay O, Karagöz S, Karahisar E. 2019. Arum dioscoridis Sm. (Araceae) türünün anatomik özelliklerinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 21 Ünal DÖ, Aslan SS. 2019. Aroid araştırmalarında ilaca giden yolda analizler. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 7 Üzen E. 2019. İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’nin monotipik dev Madagaskar bataklık aroidi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 12 Yılmaz Ö. 2017. B Anadolu’da aroidler ve sistematik sorunlar. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri [...]
Ulusal Aroid Kongresi (27-29 Haziran 2019, Eskişehir) Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde (Şanlıurfa) gerçekleştirilen 2. Aroid Çalıştayından yaklaşık bir yıl sonra aroiderler bu defa Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde (Eskişehir) 27-28 Haziran tarihlerinde 1. Ulusal Aroid Kongresi için biraraya geldiler.  Prof. Dr. İhsan Sarıkardaşoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrenin başkanlığını yapan Prof. Dr. Neşe Kırımer ve ekibi çok güzel bir organizasyonla katılımcıları ağırladı. Kongrenin sekreterliğini üstlenen Dr. Öğr.Üyesi Hale Gamze Ağalar ve organizasyon komitesinde yer alanlar yardımseverlikleri ve güleryüzleri ile güzel bir kongre geçirmemizi sağladılar. Farklı Üniversitelerden katılan araştırıcılar söz konusu bitkilerle ilgili olarak hazırladıkları 20 sözlü bildiri ve yazılı bildiri sunumunu gerçekleştirdiler.  Araştırıcılara yöneltilen soru ve katkıların yanısıra Kongre sorasında aroider sayısındaki artış bildirilerin ne kadar ilgi çektiklerinin ve hedeflerine ulaştıklarının göstergesiydi. Toplam 5 oturumda yapılan sunumların herbirine ayrılan süre yaklaşık yarım saatti. Kongre programında da yer aldığı gibi sunumlar, aroidlerin kimyasal içerikleri, aktiviteleri ve sistematik sorunları  ile ilgiliydi. Kongrenin kapanış oturumunda yapılan değerlendirmeler sonucu 2. Ulusal Aroid Kongresi’nin 2021 yılında Tokat Osmangazipaşa Üniversitesi’nde yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca 2020 yılında Münih’te 27-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak 13. Uluslararası Aroid Konferansı hakkında da görüşler ileri sürüldü ve 14. Uluslararası Aroid toplantısının Türkiye’de yapılması önerisi tekrar gündeme geldi. Kongre bilimsel programında yer aldığı gibi Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (ESSE) ve Osmangazi Üniversitesi Herbaryumu (OUFE) ziyaret edildi.katılımcılar sözkonusu herbaryumlarda yer alan aroid örneklerini de görme fırsatını buldular. Katılımcılar daha sonra gala yemeğinde bir araya gelerek keyifli bir gece geçirdiler. Kongrenin son günü bilimsel geziye ayrılmıştı. Prof. Dr. Atilla Ocak ve Prof. Dr. Yavuz Bülent Köse’nin rehberliğinde Eskişehir’den Gökçekaya Barajı’na doğru yola çıkıldı. Bu gezide ortamın florası gözlendi, rehberlerden bilgi alındı. En son 1971 de Sündiken Dağları, Kuşbaşlı Dere’den toplanmış Dracunculus vulgaris, Sakarıkaracaören Köyü’nde (Alpu İlçesi) meyveli durumdaki karşımıza çıktı. Genç katılımcılar doğal ortamında gördükleri bu aroidle ilgili de bilgi aldılar. Gökçekaya Barajı’nda, Baraj ve Hidroelektrik Santrali hakkında bilgi aldıktan sonra Mihalgazi İlçesine dönüldü ve Hekimdağı Mahallesi sınırları içinde bulunan Avlakkaya Kanyonu’nda yaptığımız doğa yürüyüşü bizi piknik yapacağımız alana getirdi. Akşamüstü ayrıldığımız piknik alanından sonraki son durak Anadolu Üniversitesi Kampüsü oldu. Katılımcılar bir kez daha Prof. Dr. Neşe Kırımer başta olmak üzere Kongre Düzenleme Kurulu ve Organizasyon Komitesi üyelerine teşekkür ettiler ve 2021 de Tokat’ta bir araya gelmek üzere, Eskişehir’den güzel anılarla ayrıldılar. 27 HAZİRAN 2019, Perşembe 09.00-10.00   KAYIT (Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. İhsan Sarıkardaşoğlu Konferans Salonu Fuaye) 10.00-10.30         AÇILIŞ Prof. Dr. Neşe KIRIMER Kongre Başkanı Prof. Dr. Kerim ALPINAR Kongre Eş-Başkanı Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Anadolu Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI Anadolu Üniversitesi Rektörü 10.30-10.45 ARA   1.     OTURUM Başkan: Prof. Dr. Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) 10.45-11.15 Aroid Araştırmalarında İlaca Giden Yolda Analizler Durişehvar ÖZER ÜNAL, Serap SAĞLIK ASLAN (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) 11.15-11.45 Dracunculus vulgaris Schott’un Yaprak ve Yumrularından Elde Edilen Ekstrelerin Meme Kanser Hücre Soyu MCF-7 Üzerine Sitotoksik Etkileri Tahsin ERTAŞ (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi), Yasin ÇELİKOK (Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi), Büşra KULAKSIZ (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Leyla TÜRKER ŞENER (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi), Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Işıl Albeniz (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi) 11.45-12.15 İstanbul ve Kırklareli Bölgesinden Kültür ve Doğal Arum italicum Miller Tohumlarının Yağ Asidi Kompozisyonlarının Karşılaştırılması Serap SAĞLIK ASLAN (İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi), Kerim ALPINAR, Büşra KULAKSIZ (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Neşet NEŞETOĞLU, İbrahim DANIŞ, Durişehvar ÖZER ÜNAL (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) 12.15-12.45 Dracunculus vulgaris’ ten Elde Edilen Mikrobiyal  İzolatların Bitki Patojenleri Üzerine Etkisi İsa KARAMAN, Usame ALASALİ, Seda ACAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) 12.45-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yemekhanesi)   2.     OTURUM Başkan: Prof. Dr. İsa KARAMAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) 13.30-14.00 Arum euxinum R.Mill hakkında Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) 14.00-14.30 İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesinin Monotipik Dev Madagaskar Bataklık Aroidi  ” Typhonodorum lindleyanum Schott ” Erdal ÜZEN (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi) 14.30-15.00 Bursa Uludağ üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (BULU) Herbaryumunda Bulunan Araceae Taksonları Ceren AKTÜRK, Özer YILMAZ (Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi) 15.00-15.30 Etimolojik Açıdan Arum L. Narin SADIKOĞLU (İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) 15.30-15.45 ARA   3.       OTURUM Başkan: Prof. Dr. Osman TUGAY (Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) 15.45-16.15 Eminium Schott Türleri Üzerinde Yapılan Fitokimyasal ve Biyoaktivite Çalışmaları Hakkında Bir Derleme Ceyda Sibel KILIÇ (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) 16.15-16.45 Arum maculatum L. Türünün Antioksidan Potansiyelinin Belirlenmesi Ceren AKTÜRK, Özer YILMAZ, Gamze YILDIZ (Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi) 16.45-17.15 Arum italicum Mill. Yumru Ekstrelerinin bazı İnsan Patojenleri üzerine Etkilerinin ve Sinerjik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi Gözde ÖZTÜRK, Hale Gamze AĞALAR, Neşe KIRIMER (Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) 17.15-18.15 Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (ESSE) Ziyareti 18.15-18.45 POSTER BİLDİRİLER (Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Zemin kat) 19.00 AKŞAM YEMEĞİ (Anadolu Üniversitesi Taş Bina) 28 HAZİRAN 2019, Cuma   4.       OTURUM Başkan: Prof. Dr. Atilla OCAK (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi) 09.30-10.00 Arum L. Yapraklarının Sistematik Değeri Hakkında Bir Ön Araştırma Kerim ALPINAR, Büşra KULAKSIZ (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) 10.00-10.30 Arazi ve Laboratuvar Ortamında Araceae Türlerinin Yetişme Ortamlarının Belirlenmesi Alper Gün ÖZTURNA, M. Ömer KARAÖZ (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi) 10.30-11.00 Arum dioscoridis Sm. (Araceae) Türünün Anatomik Özelliklerinin Belirlenmesi Deniz ULUKUŞ (Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi), Osman TUGAY (Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Sercan KARAGÖZ, Esengül KARAHİSAR (Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi) 11.00-11.30 Dracunculus vulgaris Schott’ tan Elde Edilen Ekstrelerin Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Aktivitelerinin İncelenmesi İsa KARAMAN, Usame ALASALİ, Seda ACAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 11.30-11.45 ARA   5.  OTURUM Başkan: Prof. Dr. Serap SAĞLIK ASLAN (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) 11.45- 12.15 Dracunculus vulgaris Schott Ekstrelerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri/ Flavonoitlerinin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (YBSK) Analizi Ayşe Esra KARADAĞ (İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Büşra KULAKSIZ, Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) 12.15-12.45 Dracunculus vulgaris Schott Yeşil Sentez Yoluyla Gümüş Nanopartikül Sentezlenmesi Derviş ÖZTÜRK, Atila OCAK (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi) 12.45-13.15 Arum byzantinum Blume Etanol Ekstresinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi Nurcihan HACIOĞLU DOĞRU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi), Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi) 13.15-14.00 KAPANIŞ OTURUMU 14.00-18.30 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Herbaryumu Ziyareti ve Şehir Turu 20.00 GALA YEMEĞİ 29 HAZİRAN 2019, Cumartesi Aroidlerle ilgili arazi çalışması [...]
İlki geçen yıl Biruni Üniversitesi’nde (İstanbul) gerçekleştirilen Aroid Çalıştay’larının ikincisi, bu yıl 27-29 Eylül tarihlerinde Harran Üniversitesi’nde (Şanlıurfa) yapıldı. Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hasan Akan’ın ev sahipliğinde ve Aroid Araştırma Grubu ile ortaklaşa düzenlenen bu Çalıştay’da Türkiye’nin aroiderleri (Araceae türleriyle ilgili araştırıcılar) bir araya geldiler ve sürdürdükleri çalışmalarla ilgili bilgileri birbirleriyle paylaştılar. Çalıştay’da Prof. Dr. Hasan Akan, Prof. Dr. Abdülkerim Alpınar ve ardından Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçildi. Prof. Dr. Neşe Kırımer’in başkanlığını yaptığı birinci oturumun ilk sunumu, geçen yıl yapılan Çalıştay’ın ardından gerçekleştirilenlere ayrılmıştı. Prof. Dr. Abdülkerim Alpınar tarafından Araceae türleriyle ilgili yapacakları araştırmalardan sorumlu 7 grubunun sürdürdükleri çalışmalar değerlendirildi. Oturumda ‘14. Uluslararası Aroid Kongresi’nin Türkiye’de yapılması olanakları üzerinde duruldu ve bunla bağlantılı olmak üzere 1980 yılından bu yana düzenli aralıklarla yapılan uluslararası kongreler  hakkında katılımcılara bilgi verildi. Doç. Dr. Didem Aydın (Erciyes Üniversitesi, Kayseri) Araceae familyasının Lemnoideae alt familyasında yer verilen ve birçok alanda kullanım potansiyeli olan Lemna (Su mercimeği) türlerinde, coğrafi farklılığın genetik çeşitlilik üzerinde etkili bir faktör olduğu, türlerin yayılış alanlarının belirlenmesi ve tür teşhislerinin yapılması gerektiği sonucuna vardığı çalışmasını aktardı. İkinci oturum Prof. Dr. Hasan Akan tarafından yönetildi. Oturumda birbirinden ilginç 7 sözlü bildiri yer aldı. Prof. Dr. Abdülkerim Alpınar, Çalıştay’a ilk kez katılan aroiderlere fotoğraflar eşliğinde ülkemizde doğal yayılış gösteren aroidleri tanıttı ve ayrıca bu grupla ilgili Türkiye’yi de içine alan coğrafyada ki araştırıcılar hakkında bilgi verdi. Bazı Arum taksonları ile yaptıkları karyolojik incelemeleri İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden katılan Ecz. Zeynep Büşra Erarslan aktardı. Erarslan, Resimli Türkiye Florası’nda yer alan bazı Arum taksonları ile ilgili karyolojik çalışmalara devam edilmesi gerektiğini belirtti. Aroidlerin ekolojisi başlıklı bildirisiyle Prof. Dr. Ömer Karaöz, Türkiye’de yayılış gösteren aroidleri yetişme ortamı istekleri yönünden değerlendirdi ve bununla bağlantılı olarak araştırmacılara arazide kullanılabilecekleri bir veri giriş tablosu örneği sundu. Genellikle araziden toplanması ve herbaryum örneği haline getirilmesinde bazı zorluklar olan aroidlerin bu zorlukların üstesinden nasıl gelineceği hakkındaki bilgileri ise Maruf Balos (Harran Üniversitesi) katılımcılara aktardı.  Aynı üniversite’den Cahit Çeçen, Prof. Dr. Hasan Akan ile birlikte hazırladığı Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren doğal aroidleri dış ve iç morfolojik yapıları yönünden ele aldıkları çalışmalarını sundu. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde katılan Ceren Aktürk’ün Doç. Dr. Özer Yılmaz ile birlikte hazırladıkları bildiri, Arum orientale türünün iç ve dış morfolojisi ve palinolojisi ile ilgiliydi. Aktürk, türle ilgili elde ettikleri sonuçları aktardı. Çalıştayın ikinci gününde sabah gerçekleştirilen ve yöneticiliğini Prof. Dr. Abdülkerim Alpınar’ın yaptığı üçüncü oturumda aroidler etnobotanik açıdan ele alındı. Oturum’da İnönü Üniversitesi’nden (Malatya) Dr. Öğretim Üyesi Narin Sadıkoğlu,  aroidlerin ülkemizdeki kullanılışları ile ilgili olarak elde ettiği toplu bilgiyi paylaştı. ‘Yenen aroidler’ başlıklı bildirilerinde Yüreğir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden (Adana) Fırat Ayas ve Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Sevde Kahraman, aroidlerin dünya çapında beslenme ve hastalıkların tedavisindeki yerini katılımcılara aktardı. Prof. Dr. Osman Kola (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) ülkemizde de doğallaşmış olarak bulunan Colocasia esculentaL. yumrularından ürettiği taro tozu ve bazı nişasta ürünlerinde analizler gerçekleştirerek fizikokimyasal-beslenme özelliklerini değerlendirdiği  ve bunların gıda maddesi olarak kullanım olanaklarını araştırdığı çalışmasını aktarırken taro tozu tadımını gerçekleştirdi. Oturumun son konuşmacısı, Selçuk Üniversitesi’nden (Konya) gelen Prof. Dr. Osman Tugay,  arkadaşları ile birlikte hazırladıkları, Yukarıarıcak Köyü’nde (Bahçe, Osmaniye) her yıl yapılan tirşik yemeği şenlikleri ile ilgili sunumunu yaptı. Sunum esnasında ikram ettiği tirşik yemeği ve hazırlanışı ile ilgili olarak sunduğu orijinal videolar çok ilgi çekti. Prof. Dr. Osman Tugay’ın yönettiği dördüncü oturum, aroidlerin kimyasal içerikleri ve biyolojik aktiviteleri ile ilgiliydi. Prof. Dr. Serap Sağlık (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) tohumlardaki yağ asidi kompozisyonları hakkında bilgi verdi ve bunun taksonların kemotaksonomisinde kullanılıp kullanılamayacağını araştırdıklarını söyledi. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden katılan Dr. Öğretim Üyesi Hale Gamze Ağalar ve Prof. Dr. Neşe Kırımer’in Arum maculatum yumrularının kimyasal içerikleri ve biyolojik aktiviteleri ile ilgili olarak yaptıkları araştırmaların sonuçları ilgiyle dinlendi. Ecz. Büşra Kulaksız (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının fitokimyasalları konusunda güncel bilgileri paylaştı. Beşinci oturum, Prof. Dr. Osman Kola tarafından yönetildi. Oturumda aroidlerin biyolojik aktiviteleriyle ilgili sunumlar yer aldı. Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden gelen Ecz. Ayşe Esra Karadağ, Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının biyolojik aktiviteleri konusunda güncel bilgileri paylaştı. Doç. Dr. Seher Birteksöz Tan (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Arum italicum türünün antimikrobiyal, antibiyofilm ve sitotoksik aktiviteleri hakkındaki bildirisini sundu. Tan, bu türden hazırlanan etanol ekstrelerinin bazı kanser hücrelerinin çoğalması üzerinde önemli etkileri olabileceği sonucuna vardığını belirttiği araştırması dikkat çekiciydi. Prof. Dr. İsa Karaman Tokat bölgesinde ‘nivik’ adı verilen Arum türünün mikrobiyal aktivite çalışmalarının yanı sıra bitkiye ait epifitik ve endofitik mikroorganizmalar kullanılarak değişik endüstriyel mikrobiyoloji alanlarında da değerlendirilebileceği sonucuna vardığı araştırmasını aktardı. Son olarak Prof. Dr. Abdülkerim Alpınar, Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen bazı egzotik aroidleri tanıtarak toksisitelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini bildirdi. Çalıştay’ın uygulama bölümünde Şanlıurfa florası hakkında gözlemler yapıldı ve çiçekli durumda bulunan bazı Biarum türleri doğal yetişme yerlerinde incelendi. Bilimsel oturumların tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirmede sürdürülecek araştırmalar konusunda değerlendirmeler yapıldı ve 2019 yılı ağustos ayında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin ev sahipliğinde Eskişehir’de toplanılması kararlaştırıldı. Çalıştay’da yer alan sosyal programında Sıra gecesine katılım, şehir turu ve Göbekli Tepe gezisi de bulunuyordu. Sosyal programın gerçekleşmesinde Prof. Dr. Hasan Akan’ın çalışma arkadaşları ile birlikte gerçekleştirdiği çok başarılı organizasyon ve değerli rehberliği sonucu katılımcılar Şanlıurfa’dan unutamayacakları kadar güzel anı ve izlenimlerle ayrıldılar.   Fotoğraflar: [...]
1. Aroid Çalıştayı, 20-21 Temmuz 2017 tarihlerinde Biruni Üniversitesi’nde (İstanbul) gerçekleştirildi. Diğer üniversitelerden 30 katılımcının yer aldığı Çalıştayın ilk günkü sabah oturumunda, Türkiye’de doğal yayılış gösteren aroidler ve bunlarla ilgili çeşitli sorunlar gözden geçirildi. Öğleden sonraki oturumlarda da aroidlerle ilgili değerlendirmelerde bulunularak bölgesel anlamda sistematik sorunlar, mevcut herbaryum kayıtları ve etnobotanik veriler paylaşıldı. İkinci günkü sabah oturumunda ise Türkiye’deki aroidlerle yapılabilecek kimyasal içerik, toksikolojik, biyolojik aktivite çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi ve komşu ülkelerde aroidlerle gerçekleştirilen benzer çalışmalarla ilginç sonuçlara ulaşıldığından hareketle, Türkiye’de de aralarında endemiklerin de yer aldığı aroid taksonlarıyla benzer sonuçlar elde edilebileceği sonucuna varıldı. Daha sonraki oturumlarda da aroidlerin yetişme ortamı faktörleriyle olan ilintisini ortaya koymak için yapılabileceklere dikkat çekildi. Çalıştay sonunda, aroidlerle ilgili biyosistematik araştırmaların (sitoloji, anatomi, palinoloji, sayısal taksonomi) yanısıra kimyasal, toksikolojik, biyolojik aktivite yönünden incelemeler yapılmasına ve bununla ilgili araştırma gruplarının oluşturulmasına karar verildi. Oluşturulan her araştırma grubunun, kendi içinde  iletişime geçerek, işbölümü yapmaları ve sahip oldukları koşulları gözönüne alarak, proje başvurusunda (TÜBİTAK, GEF, FAO, Üniversite Araştırma Fonu v.s.) bulunmasının daha uygun olacağı kararlaştırıldı. Gerçekleştirilen projeler uyarınca elde edilecek sonuçların bilimsel yayına dönüştürülmesi de alınan diğer bir karardı. Biyosistematik araştırmalarla ilgili öngörülen grup  ve ana konular: Güneydoğu Anadolu’nun aroidleri üzerinde biyosistematik araştırmalar (Hasan Akan, Maruf Balos, Cahit Çeçen) Arum dioscoridis üzerinde biyosistematik araştırmalar (Osman Tugay, Deniz Ulukuş, Sercan Karagöz, Esengül Karahisar) Arisarum vulgare ve Dracunculus vulgaris üzerinde biyosistematik araştırmalar (Özer Yılmaz, Kerim Alpınar, Bülent Olcay) Biyosistematik araştırmalarla ilgili bitki örnekleri toplanırken,  aşağıda yer alan grupların gereksinimlerinin neler olacağı (hangi organ, hangi miktar ve hangi durumda) bilgisinin toplayıcılara ulaştırılmaları konusunda arazi çalışmalarının başlayacağı 2018 ilkbaharından önce bilgilendirme yapmaları gerekiyor. Kimyasal ve aktivite araştırmalarıyla ilgili grup: Arisarum vulgare, Arum dioscoridis, Dracunculus vulgaris ve Güneydoğu Anadolu aroidlerinin kimyasal içerikleri ve biyolojik aktiviteleri hakkında ön araştırmalar (Neşe Kırımer, Hale Gamze Ağalar; Serap Sağlık→ Tohumda yağ analizi, Nurcihan Hacıoğlu Doğru, Seher Birteksöz, Derya Doğanay, Büşra Kulaksız)  Toksikolojik araştırmalarla ilgili grup: Arisarum vulgare, Arum dioscoridis, Dracunculus vulgaris ve Güneydoğu Anadolu aroidleri üzerinde genotoksisite ön araştırmaları (Buket Alpertunga, Eren Civelek Özçağlı, Büşra Kulaksız) Besin değeriyle ilgili grup: Arum dioscoridis türünün besin değeri üzerinde ön araştırmalar (Osman Kola, Fırat Ayas)             Besin değeri: Protein; kalori değeri; kül              Kimyasal: Toplam fenolik ve mineral madde analizleri; antioksidan kapasitesi;             fenolik madde dağılımı; organik asit analizi; ham yağ analizi, yağ asidi  kompozisyonu       (İsa Karaman, Rabiye Karadaş → Maya mantarlarının belirlenmesi;  mekanizma)  Yetişme ortamı ile ilgili araştırma yapacak grup: Arisarum vulgare, Arum dioscoridis, Dracunculus vulgaris ve Güneydoğu Anadolu aroidlerinin yayılışlarını belirleyen yetişme ortamı faktörleri üzerinde ön araştırmalar  (Ömer Karaöz, Gülriz Bayçu) Arisarum vulgare, Arum dioscoridis, Dracunculus vulgaris ve Güneydoğu Anadolu aroidlerinin mikroçoğaltım olanakları  üzerinde ön araştırmalar  (Nurşen Çördük) Karara bağlanan bir diğer husus da 2. Aroid Çalıştayı’nın 2018 yılında Harran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Şanlıurfa’da yapılacak olması. Bilimsel gelişmelerin yanısıra yoğun bir sosyal etkinliğin de gerçekleşeceği bu 2. Aroid Çalıştayı  için ev sahiplerinin belirleyeceği tarihler merakla bekleniyor.   Fotoğraflar:               [...]