Doktora Tezi

1.
Harran Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim dalında doktora öğrencisi Cahit ÇEÇEN, 27.12.2019 tarihinde başardığı yeterlilik sınavının ardından Harran üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan AKAN’ın danışmanlığında “Türkiye’deki Biarum Schott (Araceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu” başlıklı tez çalışmasına 03.02.2020 tarihinde başlamıştır.

2.
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim dalında görevli Biyolog Ceren AKTÜRK 23.12.2019 tarihinde başardığı yeterlilik sınavının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özer YILMAZ’ın danışmanlığında “Karadeniz Bölgesinin Doğusunda Yayılışı Olan Arum L. (Araceae) Taksonları Üzerinde Biyosistematik Araştırmalar” başlıklı tez çalışmasına 05.02.2020 tarihinde başlamıştır.