Çalıştay ve Kongre Çıktıları

 

Ağalar HG, Kırımer N. 2018. Arum maculatum L. yumruları üzerinde araştırmalar. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 49

Akan H, Balos M, Çeçen C. 2017. GD’da aroidler ve sistematik sorunlar. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Aktürk C, Yılmaz Ö. 2018. Arum orientale Bieb. (Araceae) türü üzerinde morfolojik, anatomik ve palinolojik araştırmalar. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2019, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 35

Aktürk C, Yılmaz Ö, Yıldız G. 2019. Arum maculatum L. türünün antioksidan potansiyelinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 16

Aktürk C, Yılmaz Ö. 2019. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumunda (BULU) bulunan Araceae taksonları. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 13

Albeniz I, Şener LT, Gündüz SK, Özel AE. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’dan elde edilen özütlerde bulunan flavonoitlerin DNA ile etkileşimlerinin moleküler kenetlenme çalışmaları. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 27

Alpınar K. 2017. Türkiye’nin aroidleri 1 & 2. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Alpınar K. 2018. 1. Aroid Çalıştayı’ndan günümüze. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 14

Alpınar K. 2018. Uluslararası Aroid toplantıları hakkında. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 16

Alpınar K. 2018. Bölgemizle ilgili aroiderler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 21

Alpınar K. 2018. Fotoğraflarda Türkiye’deki aroidler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 26

Alpınar K. 2018. Ülkemizdeki egzotik aroidler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 61

Alpınar K. 2019. Arum euxinum R.Mill hakkında. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 11

Alpınar K, Kulaksız B. 2019. Arum yapraklarının sistematik değeri hakkında bir ön araştırma. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 19

Arzika İA, Bayçu G. 2019. Aroidlerin fitoremediasyon yönünden değerlendirilmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 18

Aslan SS. 2018. Aroidlerin yağ asidi kompozisyonları. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 47

Aslan SS, Alpınar K, Kulaksız B, Neşetoğlu N, Danış İ, Ünal DÖ. 2019. İstanbul ve Kırklareli bölgesinden kültür ve doğal Arum italicum tohumlarının yağ asidi kompozisyonlarının karşılaştırılması. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 9

Ayas F, Kahraman S. 2018. Yenen aroidler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 38

Aydın D, Coşkun ÖF. 2018. Sumercimeği genotiplerinde genetik çeşitliliğin IPBS markırları kullanılarak belirlenmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 18

Balos MM. 2018. Aroid örneklerinin toplanması ve herbaryum haline getirilmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 30

Çeçen C, Akan H. 2018. Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren Araceae Juss. familyasına ait taksonların anatomik ve morfolojik yönden incelenmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 32

Doğru NH, Alpınar K. 2019. Arum byzantinum Blume etanol ekstresinin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 25

Erarslan ZB, Geçimli F, Koçyiğit M, Uruşak EA, Kaya E. 2018. Türkiye’deki bazı Arum taksonları üzerinde karyolojik incelemeler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 24

Ertaş T, Çelikok Y, Kulaksız B, Şener LT, Alpınar K, Albeniz I. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’un yaprak ve yumrularından elde edilen ekstrelerin meme kanser hücre soyu MCF-7 üzerine sitotoksik etkileri. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 8

Karadağ AE. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının biyolojik aktiviteleri. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 54

Karadağ AE, Kulaksız B, Alpınar K. 2019. Dracunculus vulgaris Schott ekstrelerinin antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri / flavonotlerinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (YBSK) analizi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 23

Karaman İ, Alasali U, Acar S. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’tan elde edilen mikrobiyal izolatların bitki patojenleri üzerine etkisi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 10

Karaman İ, Alasali U, Acar S. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’tan elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal ve antibiyofilm aktivitelerinin incelenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 22

Karaman İ, Karadaş R. 2018. Tokat Bölgesi aroidlerinden nivik olarak bilinen türün mikrobiyal açıdan incelenmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 63

Karaman İ, Karadaş R, Tugay O, Kola O, Ayas F. 2017. Etnobotanik yönden aroidler. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Karaöz MÖ, Özturna AG. 2018. Aroidlerin ekolojisi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 28

Kılıç CS. 2019. Eminum Schott türleri üzerinde yapılan fitokimyasal ve biyoaktivite çalışmaları hakkında bir derleme. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 15

Kola O, Parıldı E, Ayas F, Akkaya MR. 2018. Aroid yumrularından (Colocasia esculenta (L.) Schott) aroid tozu ve nişasta üretimi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 41

Kulaksız B. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının fitokimyasalları. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 51

Özturna AG, Karaöz MÖ. 2019. Arazi ve laboratuvar ortamında Araceae türlerinin yetişme ortamlarının belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 20

Öztürk D, Ocak A. 2019. Dracunculus vulgaris Schott yeşil sentez yoluyla gümüş nanopartikül sentezlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 24

Öztürk G, Ağalar HG, Kırımer N. 2019. Arum italicum Mill. yumru ekstrelerinin bazı insan patojenleri üzerine etkilerinin ve sinerjik aktivitelerinin değerlendirilmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 17

Sadıkoğlu N. 2017. Aroidlerin yayılışı. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Sadıkoğlu N. 2018. Aroidlerin kullanılış alanları. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 37

Sadıkoğlu N. 2019. Etimolojik açıdan Arum. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 14

Sakallı EA, Öztinen N, Uluçınar H, Atlı B, Koşar M. 2019. Kıbrıs aroidleri. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 26

Tan ASB, Hacıoğlu M, Kulaksız B, Alpınar K. 2018. 2018. Arum italicum Mill. türünün antimikrobiyal, antibiyofilm ve sitotoksik aktiviteleri. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 58

Tugay O, Ulukuş D, Karagöz S, Karahisar E. 2018. Tirşik yemeği şenlikleri: Yukarıarıcak Köyü’nde (Bahçe / Osmaniye) Arum dioscoridis var. dioscoridis (Araceae) ile ilgili etnobotanik bir çalışma. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 45

Ulukuş D, Karagöz S, Karahisar E. 2017. O ve G Anadolu’da aroidler ve sistematik sorunlar.I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Ulukuş D, Tugay O, Karagöz S, Karahisar E. 2019. Arum dioscoridis Sm. (Araceae) türünün anatomik özelliklerinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 21

Ünal DÖ, Aslan SS. 2019. Aroid araştırmalarında ilaca giden yolda analizler. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 7

Üzen E. 2019. İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’nin monotipik dev Madagaskar bataklık aroidi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 12

Yılmaz Ö. 2017. B Anadolu’da aroidler ve sistematik sorunlar. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri