Yüksek Lisans Tezi

Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Bio. Müh. Dilara ÇİFTÇİ, Prof. Dr. İsa KARAMAN danışmanlığında, ” Tokat bölgesinde bulunan nivik bitkisinin epifitik ve endofitik mikrobiyal florasının bitki patojenleri üzerine etkisinin araştırılması.” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasına başlamıştır.