Dr. h.c. Josef Bogner

Dr. h.c. Josef Bogner 23.4.2020 tarihinde aramızdan ayrıldı. Yaptığı araştırmalarla Araceae familyasının tanınmasına büyük katkı sağlamış Alman botanikçinin ilkini 1968’de yayımladığı 201 yayını bulunuyor. Madagaskar Adası endemik tropik aroidlerinin revizyonunu 1972’de tamamlayıp doktor ünvanını alan Bogner, tropik ülkelere yaptığı botanik gezilerinde sözkonusu familya ile ilgili gözlemlerini ve sonuçlarını çeşitli bilimsel dergiler aracılığıyla aroiderlere  aktarmış, bir çok türü adlandırmıştır. 1997’de yayımlanan “The genera of Araceae” adlı eserin yazarlarından olan ve Münih Botanik Bahçesi’nde görevli Bogner, Türkiye’den 1989 yılında Biarum, 2007 yılında da bir Arum türünün keşfinde önemli rol oynamıştır. Çok değerli araştırmalarıyla hatırlanacak Dr. Bogner’in ayrıntılı  öz geçmişi ve yayınları  https://www.botmuc.org/de/ueber/josef_bogner/ sayfasında yer alıyor.

Deni Bown’dan Aroiderlere Selam

Çok uzun zamandan beri uluslararası aroid toplantılarına katılmış, aroidler konusunda kitapları olan İngiliz fotoğrafçı Deni Bown aroiderlere selam ve sevgilerini iletti.

2. Ulusal Aroid Kongresi

2. Ulusal Aroid Kongresi Prof. Dr. İsa KARAMAN’ın ev sahipliğinde (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi) 2021 yılında Tokat’ta düzenleniyor…

Doktora Tezi

1.
Harran Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim dalında doktora öğrencisi Cahit ÇEÇEN, 27.12.2019 tarihinde başardığı yeterlilik sınavının ardından Harran üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan AKAN’ın danışmanlığında “Türkiye’deki Biarum Schott (Araceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu” başlıklı tez çalışmasına 03.02.2020 tarihinde başlamıştır.

2.
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim dalında görevli Biyolog Ceren AKTÜRK 23.12.2019 tarihinde başardığı yeterlilik sınavının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özer YILMAZ’ın danışmanlığında “Karadeniz Bölgesinin Doğusunda Yayılışı Olan Arum L. (Araceae) Taksonları Üzerinde Biyosistematik Araştırmalar” başlıklı tez çalışmasına 05.02.2020 tarihinde başlamıştır.

Çalıştay ve Kongre Çıktıları

 

Ağalar HG, Kırımer N. 2018. Arum maculatum L. yumruları üzerinde araştırmalar. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 49

Akan H, Balos M, Çeçen C. 2017. GD’da aroidler ve sistematik sorunlar. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Aktürk C, Yılmaz Ö. 2018. Arum orientale Bieb. (Araceae) türü üzerinde morfolojik, anatomik ve palinolojik araştırmalar. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2019, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 35

Aktürk C, Yılmaz Ö, Yıldız G. 2019. Arum maculatum L. türünün antioksidan potansiyelinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 16

Aktürk C, Yılmaz Ö. 2019. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumunda (BULU) bulunan Araceae taksonları. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 13

Albeniz I, Şener LT, Gündüz SK, Özel AE. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’dan elde edilen özütlerde bulunan flavonoitlerin DNA ile etkileşimlerinin moleküler kenetlenme çalışmaları. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 27

Alpınar K. 2017. Türkiye’nin aroidleri 1 & 2. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Alpınar K. 2018. 1. Aroid Çalıştayı’ndan günümüze. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 14

Alpınar K. 2018. Uluslararası Aroid toplantıları hakkında. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 16

Alpınar K. 2018. Bölgemizle ilgili aroiderler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 21

Alpınar K. 2018. Fotoğraflarda Türkiye’deki aroidler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 26

Alpınar K. 2018. Ülkemizdeki egzotik aroidler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 61

Alpınar K. 2019. Arum euxinum R.Mill hakkında. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 11

Alpınar K, Kulaksız B. 2019. Arum yapraklarının sistematik değeri hakkında bir ön araştırma. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 19

Arzika İA, Bayçu G. 2019. Aroidlerin fitoremediasyon yönünden değerlendirilmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 18

Aslan SS. 2018. Aroidlerin yağ asidi kompozisyonları. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 47

Aslan SS, Alpınar K, Kulaksız B, Neşetoğlu N, Danış İ, Ünal DÖ. 2019. İstanbul ve Kırklareli bölgesinden kültür ve doğal Arum italicum tohumlarının yağ asidi kompozisyonlarının karşılaştırılması. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 9

Ayas F, Kahraman S. 2018. Yenen aroidler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 38

Aydın D, Coşkun ÖF. 2018. Sumercimeği genotiplerinde genetik çeşitliliğin IPBS markırları kullanılarak belirlenmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 18

Balos MM. 2018. Aroid örneklerinin toplanması ve herbaryum haline getirilmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 30

Çeçen C, Akan H. 2018. Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren Araceae Juss. familyasına ait taksonların anatomik ve morfolojik yönden incelenmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 32

Doğru NH, Alpınar K. 2019. Arum byzantinum Blume etanol ekstresinin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 25

Erarslan ZB, Geçimli F, Koçyiğit M, Uruşak EA, Kaya E. 2018. Türkiye’deki bazı Arum taksonları üzerinde karyolojik incelemeler. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 24

Ertaş T, Çelikok Y, Kulaksız B, Şener LT, Alpınar K, Albeniz I. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’un yaprak ve yumrularından elde edilen ekstrelerin meme kanser hücre soyu MCF-7 üzerine sitotoksik etkileri. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 8

Karadağ AE. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının biyolojik aktiviteleri. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 54

Karadağ AE, Kulaksız B, Alpınar K. 2019. Dracunculus vulgaris Schott ekstrelerinin antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri / flavonotlerinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (YBSK) analizi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 23

Karaman İ, Alasali U, Acar S. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’tan elde edilen mikrobiyal izolatların bitki patojenleri üzerine etkisi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 10

Karaman İ, Alasali U, Acar S. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’tan elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal ve antibiyofilm aktivitelerinin incelenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 22

Karaman İ, Karadaş R. 2018. Tokat Bölgesi aroidlerinden nivik olarak bilinen türün mikrobiyal açıdan incelenmesi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 63

Karaman İ, Karadaş R, Tugay O, Kola O, Ayas F. 2017. Etnobotanik yönden aroidler. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Karaöz MÖ, Özturna AG. 2018. Aroidlerin ekolojisi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 28

Kılıç CS. 2019. Eminum Schott türleri üzerinde yapılan fitokimyasal ve biyoaktivite çalışmaları hakkında bir derleme. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 15

Kola O, Parıldı E, Ayas F, Akkaya MR. 2018. Aroid yumrularından (Colocasia esculenta (L.) Schott) aroid tozu ve nişasta üretimi. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 41

Kulaksız B. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının fitokimyasalları. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 51

Özturna AG, Karaöz MÖ. 2019. Arazi ve laboratuvar ortamında Araceae türlerinin yetişme ortamlarının belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 20

Öztürk D, Ocak A. 2019. Dracunculus vulgaris Schott yeşil sentez yoluyla gümüş nanopartikül sentezlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 24

Öztürk G, Ağalar HG, Kırımer N. 2019. Arum italicum Mill. yumru ekstrelerinin bazı insan patojenleri üzerine etkilerinin ve sinerjik aktivitelerinin değerlendirilmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 17

Sadıkoğlu N. 2017. Aroidlerin yayılışı. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Sadıkoğlu N. 2018. Aroidlerin kullanılış alanları. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 37

Sadıkoğlu N. 2019. Etimolojik açıdan Arum. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 14

Sakallı EA, Öztinen N, Uluçınar H, Atlı B, Koşar M. 2019. Kıbrıs aroidleri. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 26

Tan ASB, Hacıoğlu M, Kulaksız B, Alpınar K. 2018. 2018. Arum italicum Mill. türünün antimikrobiyal, antibiyofilm ve sitotoksik aktiviteleri. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 58

Tugay O, Ulukuş D, Karagöz S, Karahisar E. 2018. Tirşik yemeği şenlikleri: Yukarıarıcak Köyü’nde (Bahçe / Osmaniye) Arum dioscoridis var. dioscoridis (Araceae) ile ilgili etnobotanik bir çalışma. II. Aroid Çalıştayı (27-9 Eylül 2018, Şanlıurfa) Bildiri Özetleri 45

Ulukuş D, Karagöz S, Karahisar E. 2017. O ve G Anadolu’da aroidler ve sistematik sorunlar.I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

Ulukuş D, Tugay O, Karagöz S, Karahisar E. 2019. Arum dioscoridis Sm. (Araceae) türünün anatomik özelliklerinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 21

Ünal DÖ, Aslan SS. 2019. Aroid araştırmalarında ilaca giden yolda analizler. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 7

Üzen E. 2019. İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’nin monotipik dev Madagaskar bataklık aroidi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir) Bildiri Özetleri 12

Yılmaz Ö. 2017. B Anadolu’da aroidler ve sistematik sorunlar. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul) basılmamış sözlü bildiri

1.Ulusal Aroid Kongresi (27-29 Haziran 2019, Eskişehir)

  1. Ulusal Aroid Kongresi (27-29 Haziran 2019, Eskişehir)

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde (Şanlıurfa) gerçekleştirilen 2. Aroid Çalıştayından yaklaşık bir yıl sonra aroiderler bu defa Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde (Eskişehir) 27-28 Haziran tarihlerinde 1. Ulusal Aroid Kongresi için biraraya geldiler.  Prof. Dr. İhsan Sarıkardaşoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrenin başkanlığını yapan Prof. Dr. Neşe Kırımer ve ekibi çok güzel bir organizasyonla katılımcıları ağırladı. Kongrenin sekreterliğini üstlenen Dr. Öğr.Üyesi Hale Gamze Ağalar ve organizasyon komitesinde yer alanlar yardımseverlikleri ve güleryüzleri ile güzel bir kongre geçirmemizi sağladılar.

Farklı Üniversitelerden katılan araştırıcılar söz konusu bitkilerle ilgili olarak hazırladıkları 20 sözlü bildiri ve yazılı bildiri sunumunu gerçekleştirdiler.  Araştırıcılara yöneltilen soru ve katkıların yanısıra Kongre sorasında aroider sayısındaki artış bildirilerin ne kadar ilgi çektiklerinin ve hedeflerine ulaştıklarının göstergesiydi. Toplam 5 oturumda yapılan sunumların herbirine ayrılan süre yaklaşık yarım saatti. Kongre programında da yer aldığı gibi sunumlar, aroidlerin kimyasal içerikleri, aktiviteleri ve sistematik sorunları  ile ilgiliydi.

Kongrenin kapanış oturumunda yapılan değerlendirmeler sonucu 2. Ulusal Aroid Kongresi’nin 2021 yılında Tokat Osmangazipaşa Üniversitesi’nde yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca 2020 yılında Münih’te 27-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak 13. Uluslararası Aroid Konferansı hakkında da görüşler ileri sürüldü ve 14. Uluslararası Aroid toplantısının Türkiye’de yapılması önerisi tekrar gündeme geldi.

Kongre bilimsel programında yer aldığı gibi Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (ESSE) ve Osmangazi Üniversitesi Herbaryumu (OUFE) ziyaret edildi.katılımcılar sözkonusu herbaryumlarda yer alan aroid örneklerini de görme fırsatını buldular. Katılımcılar daha sonra gala yemeğinde bir araya gelerek keyifli bir gece geçirdiler.

Kongrenin son günü bilimsel geziye ayrılmıştı. Prof. Dr. Atilla Ocak ve Prof. Dr. Yavuz Bülent Köse’nin rehberliğinde Eskişehir’den Gökçekaya Barajı’na doğru yola çıkıldı. Bu gezide ortamın florası gözlendi, rehberlerden bilgi alındı. En son 1971 de Sündiken Dağları, Kuşbaşlı Dere’den toplanmış Dracunculus vulgaris, Sakarıkaracaören Köyü’nde (Alpu İlçesi) meyveli durumdaki karşımıza çıktı. Genç katılımcılar doğal ortamında gördükleri bu aroidle ilgili de bilgi aldılar. Gökçekaya Barajı’nda, Baraj ve Hidroelektrik Santrali hakkında bilgi aldıktan sonra Mihalgazi İlçesine dönüldü ve Hekimdağı Mahallesi sınırları içinde bulunan Avlakkaya Kanyonu’nda yaptığımız doğa yürüyüşü bizi piknik yapacağımız alana getirdi.

Akşamüstü ayrıldığımız piknik alanından sonraki son durak Anadolu Üniversitesi Kampüsü oldu. Katılımcılar bir kez daha Prof. Dr. Neşe Kırımer başta olmak üzere Kongre Düzenleme Kurulu ve Organizasyon Komitesi üyelerine teşekkür ettiler ve 2021 de Tokat’ta bir araya gelmek üzere, Eskişehir’den güzel anılarla ayrıldılar.

27 HAZİRAN 2019, Perşembe
09.00-10.00

 

KAYIT (Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. İhsan Sarıkardaşoğlu Konferans Salonu Fuaye)
10.00-10.30

 

 

 

 

AÇILIŞ

Prof. Dr. Neşe KIRIMER Kongre Başkanı

Prof. Dr. Kerim ALPINAR Kongre Eş-Başkanı

Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Anadolu Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI Anadolu Üniversitesi Rektörü

10.30-10.45 ARA
  1.     OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

10.45-11.15 Aroid Araştırmalarında İlaca Giden Yolda Analizler

Durişehvar ÖZER ÜNAL, Serap SAĞLIK ASLAN (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

11.15-11.45 Dracunculus vulgaris Schott’un Yaprak ve Yumrularından Elde Edilen Ekstrelerin Meme Kanser Hücre Soyu MCF-7 Üzerine Sitotoksik Etkileri

Tahsin ERTAŞ (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi), Yasin ÇELİKOK (Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi), Büşra KULAKSIZ (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Leyla TÜRKER ŞENER (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi), Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Işıl Albeniz (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi)

11.45-12.15 İstanbul ve Kırklareli Bölgesinden Kültür ve Doğal Arum italicum Miller Tohumlarının Yağ Asidi Kompozisyonlarının Karşılaştırılması

Serap SAĞLIK ASLAN (İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi), Kerim ALPINAR, Büşra KULAKSIZ (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Neşet NEŞETOĞLU, İbrahim DANIŞ, Durişehvar ÖZER ÜNAL (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

12.15-12.45 Dracunculus vulgaris’ ten Elde Edilen Mikrobiyal  İzolatların Bitki Patojenleri Üzerine Etkisi

İsa KARAMAN, Usame ALASALİ, Seda ACAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

12.45-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yemekhanesi)
  2.     OTURUM

Başkan: Prof. Dr. İsa KARAMAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

13.30-14.00 Arum euxinum R.Mill hakkında

Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

14.00-14.30 İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesinin Monotipik Dev Madagaskar Bataklık Aroidi  ” Typhonodorum lindleyanum Schott ”

Erdal ÜZEN (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi)

14.30-15.00 Bursa Uludağ üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (BULU) Herbaryumunda Bulunan Araceae Taksonları

Ceren AKTÜRK, Özer YILMAZ (Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

15.00-15.30 Etimolojik Açıdan Arum L.

Narin SADIKOĞLU (İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

15.30-15.45 ARA
  3.       OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Osman TUGAY (Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

15.45-16.15 Eminium Schott Türleri Üzerinde Yapılan Fitokimyasal ve Biyoaktivite Çalışmaları Hakkında Bir Derleme

Ceyda Sibel KILIÇ (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

16.15-16.45 Arum maculatum L. Türünün Antioksidan Potansiyelinin Belirlenmesi

Ceren AKTÜRK, Özer YILMAZ, Gamze YILDIZ (Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

16.45-17.15 Arum italicum Mill. Yumru Ekstrelerinin bazı İnsan Patojenleri üzerine Etkilerinin ve Sinerjik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Gözde ÖZTÜRK, Hale Gamze AĞALAR, Neşe KIRIMER (Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

17.15-18.15 Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (ESSE) Ziyareti
18.15-18.45 POSTER BİLDİRİLER (Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Zemin kat)
19.00 AKŞAM YEMEĞİ (Anadolu Üniversitesi Taş Bina)
28 HAZİRAN 2019, Cuma
  4.       OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Atilla OCAK (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

09.30-10.00 Arum L. Yapraklarının Sistematik Değeri Hakkında Bir Ön Araştırma

Kerim ALPINAR, Büşra KULAKSIZ (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

10.00-10.30 Arazi ve Laboratuvar Ortamında Araceae Türlerinin Yetişme Ortamlarının Belirlenmesi

Alper Gün ÖZTURNA, M. Ömer KARAÖZ (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi)

10.30-11.00 Arum dioscoridis Sm. (Araceae) Türünün Anatomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Deniz ULUKUŞ (Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi), Osman TUGAY (Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Sercan KARAGÖZ, Esengül KARAHİSAR (Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi)

11.00-11.30 Dracunculus vulgaris Schott’ tan Elde Edilen Ekstrelerin Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Aktivitelerinin İncelenmesi

İsa KARAMAN, Usame ALASALİ, Seda ACAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

11.30-11.45 ARA
  5.  OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Serap SAĞLIK ASLAN (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

11.45- 12.15 Dracunculus vulgaris Schott Ekstrelerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri/ Flavonoitlerinin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (YBSK) Analizi

Ayşe Esra KARADAĞ (İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Büşra KULAKSIZ, Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

12.15-12.45 Dracunculus vulgaris Schott Yeşil Sentez Yoluyla Gümüş Nanopartikül Sentezlenmesi

Derviş ÖZTÜRK, Atila OCAK (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

12.45-13.15 Arum byzantinum Blume Etanol Ekstresinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi

Nurcihan HACIOĞLU DOĞRU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi), Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi)

13.15-14.00 KAPANIŞ OTURUMU
14.00-18.30 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Herbaryumu Ziyareti ve Şehir Turu
20.00 GALA YEMEĞİ
29 HAZİRAN 2019, Cumartesi
Aroidlerle ilgili arazi çalışması

13.Uluslararası Aroid Konferansı

13.Uluslararası Aroid Konferansı önümüzdeki yıl Münih’te (Almanya) gerçekleştirilecek. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’ne (LMU) bağlı Münih Botanik Bahçesi ve herbaryumların ev sahipliğinde 27-29 Temmuz 2020 tarihlerindeki konferans için:  https://xiiiiac.wixsite.com/xiiiiac 

Yayınlar (2017- 2020)

2017

Ahmed HAA, Uranbey S. 2017. Micropropagation studies of Arum italicum Miller. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species. Bildiri özetleri 9

Ahmed HAA, Uranbey S. 2017. Growing technique problems of exported, edible, ornamental and medicinal Arum species in Turkey. 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi. Bildiri özetleri 461 (poster / 260)

Akan H, Balos M, Çeçen C. 2017. GD’da aroidler ve sistematik sorunlar. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul). Basılmamış sözlü bildiri

Akgül C, Alçay AÜ, Can N. 2017. Gölevezin beslenmede kullanımı ve sağlık üzerine etkisi. Aydın Gastronomy 1(2): 51-6

Alpınar K. 2017. Türkiye’nin aroidleri 1 & 2. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul). Basılmamış sözlü bildiri

Alpınar K, Ayas F. 2017. Research on the nutritional value of Arum dioscoridis (Araceae) which is used as a traditional dish ‘Tirşik’ in Turkey. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species. Bildiri özetleri 40

Aydın Ç, Özay C, Düşen O ve ark. 2017. Total phenolics, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activity studies of ethanolic extracts of Arisarum vulgare O.Targ.-Tozz. and Dracunculus vulgaris Schott. Int J Sec Metabolites 4(2): 114-22

Azab A. 2017Arum: A plant genus with great medicinal potential. European Chemical Bulletin 6(2): 59-68

Cebirbay MA & S, Işık N. 2017. A traditional taste of Kahramanmaraş’ cuisine: Tirşik. 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi. Bildiri özetleri 105 (poster / 1116)

Dinler H, Ahmed HAA, Uranbey S. 2017. Anti-fungal effects of some medicinal plant essential oils on Arum italicum under in vitro conditions. 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi. Bildiri özetleri 1605 (poster / 1592)

Doğan Y, Nedelcheva A, Pieroni A. 2017. The diversity of plants used for the traditional dish sarma in Turkey: Nature, garden and traditional cuisine in the modern era. Emirates Journal of Food & Agriculture (EJFA) 29(6): 429-40

Kara O, Bozyel M.E, Özdemir S, Gönüz A, 2017. Dracunculus vulgaris (Yılanbıçağı) Türünün Tıbbi Özellikleri. Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi. 15-16 Mayıs 2017, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye. Bildiri Kitabı s. 73 (Poster)

Karaman İ, Karadaş R, Tugay O, Kola O, Ayas F. 2017. Etnobotanik yönden aroidler. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul). Basılmamış sözlü bildiri

Sadıkoğlu N. 2017. Aroidlerin yayılışı. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul). Basılmamış sözlü bildiri

Ulukuş D, Karagöz S, Karahisar E. 2017. O ve G Anadolu’da aroidler ve sistematik sorunlar.I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul). Basılmamış sözlü bildiri

Yabalak E, Görmez Ö, Gizir AM. 2017. Total polyphenol content of methanolic extract from Arum dioscoridis Sm. var. dioscoridis. 1.Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi. Bildiri özetleri 1616 (poster / 1605)

Yıldırım H. 2017. An enigmatic species: Arum byzantinum Blume. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species. Bildiri özetleri 309

Yıldırım H. 2017. The Eminium (Blume) Schott, taxa in Turkey. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species. Bildiri özetleri 310

Yılmaz Ö. 2017. B Anadolu’da aroidler ve sistematik sorunlar. I. Aroid Çalıştayı (20-21 Temmuz 2017, İstanbul). Basılmamış sözlü bildiri

2018

Ağalar HG, Çiftçi GA, Göğer F et al. 2018. Activity guided fraction of Arum italicum Miller tubers and the LC/MS-MS profiles. Record of Natural Products 12(1): 64-75 [Bakınız: Duyurular-Bilimsel Yayın]

Ağalar HG, Kırımer N. 2018. Arum maculatum L. yumruları üzerinde araştırmalar. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 49-50

Ahmed HAA, Uranbey S, Yaman C. 2018. Sürgün uçları kullanarak tıbbi ve süs bitkisi özelliği olan Arum italicum Miller bitkisinden in vitro sürgün çoğaltımı. Mediterranean Agriculturural Sciences 31(3): 295-300

Aktürk C, Yılmaz Ö. 2018. Arum orientale Bieb. (Araceae) türü üzerinde morfolojik, anatomik ve palinolojik araştırmalar. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 35-6

Akyol Y, Durmuşkahya C, Yetişen K ve ark. 2018. The anatomical studies on two Biarum (Araceae) species in Turkey. Acta Botanica Hungarica 60(1-2): 1-12

Akyol Y, Yetişen K, Kocabaş O ve ark. 2018. Arum nickelii Schott ve monotipik Arisarum vulgare O.Targ.-Tozz türleri üzerinde morfolojik ve anatomik bir araştırma. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 21(2): 239-45

Alpınar K. 2018. The ethnobotany of Arums in Turkey. Botanica Serbica 42 (Supplement) 42:181-2

Alpınar K. 2018. 1. Aroid Çalıştayı’ndan günümüze. 2. Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 14-5

Alpınar K. 2018. Uluslararası Aroid toplantıları hakkında. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 16-7

Alpınar K. 2018. Bölgemizle ilgili aroiderler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 21-3

Alpınar K. 2018. Fotoğraflarla Türkiye’deki aroidler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa) Bildiri özetleri 26-7

Alpınar K. 2018. Ülkemizdeki egzotik aroidler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 61-2

Aslan SS. 2018. Aroidlerin yağ asidi kompozisyonları. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 47-8

Ayas F, Kahraman S. 2018. Yenen aroidler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 38-40

Aydın D, Coşkun ÖF. 2018. Sumercimeği genotiplerinde genetik çeşitliliğin IPBS markırları kullanılarak belirlenmesi. 2. Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 18-20

Balos MM. 2018. Aroid örneklerinin toplanması ve herbaryum haline getirilmesi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 30-31

Çeçen C, Akan H. 2018. Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren Araceae Juss. familyasına ait taksonların anatomik ve morfolojik yönden incelenmesi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 32-4

Erarslan ZB, Geçimli F, Koçyiğit M ve ark. 2018. Türkiye’deki bazı Arum taksonları üzerinde karyolojik araştırmalar. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 24-5

Ferrer-Gallego PP, Laguna E. 2018. Lectotypification of the Linnean name Arum dracunculus (AraceaePhytotaxa 375(4): 290-6

Karadağ AE. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının biyolojik aktiviteleri.  2.Aroid Çalıştayı (27- 29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 54-7

Karaman İ, Karadaş R. 2018. Tokat bölgesi aroidlerinden nivik olarak bilinen türün mikrobiyal açıdan incelenmesi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 63-5

Karaöz MÖ, Özturna AG. 2018. Aroidlerin ekolojisi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 28-9

Kianinia S, Farjam MH. 2018. Chemical and biological evolution of essential oil of Arum maculatum. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A (Science) 42(2): 395-9

Kola O, Parıldı E, Ayas F ve ark. 2018. Aroid yumrularından [Colocasia esculenta (L.) Schott] aroid tozu ve nişasta üretimi. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 41-2

Kulaksız B. 2018. Arum, Arisarum ve Dracunculus taksonlarının fitokimyasalları. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 51-3

Öztürk E. 2018. Arum dioscoridis bitki ekstraktının, Tozasertib ile birlikte CFPAC-1 pankreas karsinoma hücre hattı üzerindeki antikanser etkisinin in-vitro araştırılması. Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi)

Sadıkoğlu N. 2018. Aroidlerin kullanılış alanları.2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 37

Tan ASB, Hacıoğlu M, Kulaksız B ve ark. 2018. Arum italicum Miller türünün antimikrobiyal, antibiyofilm ve sitotoksik aktiviteler. 2.Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 58-60

Tugay O, Ulukuş D, Karagöz S ve ark. 2018. Tirşik yemeği şenlikleri; Yukarıarıcak Köyü’nde (Bahçe / Osmaniye) Arum dioscoridis var. dioscoridis (Araceae) ile ilgili etnobotanik bir çalışma. 2. Aroid Çalıştayı (27-29 Eylül 2018 / Şanlıurfa). Bildiri özetleri 45-6

Yabalak E. 2018. Radical scavenging activity and chemical composition of methanolic extract from Arum dioscoridis Sm. var. dioscoridis and determination of its mineral and trace elements. Journal of the Turkish Chemical Society, Section A.Chemistry 5(1): 205-18

Yıldırım H. 2018. Arisarum Mill. Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 503-5.ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Arum L. Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 545-74. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Biarum Schott Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 520- 41. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Colocasia Schott Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 508-10. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Eminium (Blume) Schott Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 510-20. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Dracunculus Mill. Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 542-4. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

Yıldırım H. 2018. Pistia L. Resimli Türkiye Florası (edtrl. Güner A, Kandemir A, Menemen Y ve ark.). 506-8. ANG Vakfı NGBB Yay, İstanbul

2019

Aktürk C, Yılmaz Ö, Yıldız G. 2019. Arum maculatum L. türünün antioksidan potansiyelinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 16

Aktürk C, Yılmaz Ö. 2019. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumunda (BULU) bulunan Araceae taksonları. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 13

Albeniz I, Şener LT, Gündüz SK, Özel AE. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’dan elde edilen özütlerde bulunan flavonoitlerin DNA ile etkileşimlerinin moleküler kenetlenme çalışmaları. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 27

Alpınar K. 2019. Arum euxinum R.Mill hakkında. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 11

Alpınar K, Kulaksız B. 2019. Arum yapraklarının sistematik değeri hakkında bir ön araştırma. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 19

Arzika İA, Bayçu G. 2019. Aroidlerin fitoremediasyon yönünden değerlendirilmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 18

Aslan SS, Alpınar K, Kulaksız B, Neşetoğlu N, Danış İ, Ünal DÖ. 2019. İstanbul ve Kırklareli bölgesinden kültür ve doğal Arum italicum tohumlarının yağ asidi kompozisyonlarının karşılaştırılması. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 9

Çeçen C, Akan H, Balos MM. 2019. Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren Biarum Schott (Araceae Juss.) cinsine ait taksonların anatomik ve morfolojik yönden incelenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 22(Ek Sayı 1): 69-83

Çeçen C, Akan H, Balos MM. 2019. Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren Eminium (Blume) Schott (Araceae Juss.) cinsine ait taksonların anatomik ve morfolojik yönden incelenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 22(Ek Sayı 2): 296-309

Doğru NH, Alpınar K. 2019. Arum byzantinum Blume etanol ekstresinin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 25

Ertaş T, Çelikok Y, Kulaksız B, Şener LT, Alpınar K, Albeniz I. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’un yaprak ve yumrularından elde edilen ekstrelerin meme kanser hücre soyu MCF-7 üzerine sitotoksik etkileri. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 8

Farahmandfar R, Kenari RE, Asnaashari M, Shahrampour D, Bakhshandeh T. 2019. Bioactive compounds, antioxidant and antimicrobial activities of Arum maculatum leaves extracts as affected by various solvents and extraction methods. Food Sci Nutr 7: 465–75

Frey M, Schmit JP. 2019. Controlling Italian Arum (Arum italicum). Natural Areas J 39:372-7

Hawash M, Jaradat N, Elaraj J, et al. 2019. Evaluation of the hypoglycemic effect of seven wild folkloric edible plants from Palestine. Complementary and Integrative Medicine, 20190032, ISSN (Online): 1553-3840.

Karadağ AE, Kulaksız B, Alpınar K. 2019. Dracunculus vulgaris Schott ekstrelerinin antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri / flavonotlerinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (YBSK) analizi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 23

Karaman İ, Alasali U, Acar S. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’tan elde edilen mikrobiyal izolatların bitki patojenleri üzerine etkisi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 10

Karaman İ, Alasali U, Acar S. 2019. Dracunculus vulgaris Schott’tan elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal ve antibiyofilm aktivitelerinin incelenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 22

Kılıç CS. 2019. Eminum Schott türleri üzerinde yapılan fitokimyasal ve biyoaktivite çalışmaları hakkında bir derleme. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 15

Kıvanç MR, Türkoğlu V. 2019. Investigation of the effects of natural compounds isolated from Arum rupicola var. rupicola on glutathione reductase enzyme purified from bovine liver. Biomed Chrom 33: e4560

Kunter I, Ak E, Atlı B, Öztinen N, Babri A, Koşar M. 2019. Anti-carcinogenic activities of different extracts of Arum rupicola Boiss. var. rupicola from Turkey. Proceedings 40: 31

Özturna AG, Karaöz MÖ. 2019. Arazi ve laboratuvar ortamında Araceae türlerinin yetişme ortamlarının belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 20

Öztürk D, Ocak A. 2019. Dracunculus vulgaris Schott yeşil sentez yoluyla gümüş nanopartikül sentezlenmesi.
I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 24

Öztürk G, Ağalar HG, Kırımer N. 2019. Arum italicum Mill. yumru ekstrelerinin bazı insan patojenleri üzerine etkilerinin ve sinerjik aktivitelerinin değerlendirilmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 17

Sadıkoğlu N. 2019. Etimolojik açıdan Arum. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 14

Sakallı EA, Öztinen N, Uluçınar H, Atlı B, Koşar M. 2019. Kıbrıs aroidleri. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 26

Shahba MA. 2019. Seed germination, drought and salinity tolerance of the endangered Black Calla Lily (Arum palaestinum Boiss) endemic in Mediterranean coast. Hortscience 54(9): S79

Ulukuş D, Tugay O, Karagöz S, Karahisar E. 2019. Arum dioscoridis Sm. (Araceae) türünün anatomik özelliklerinin belirlenmesi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 21

Ünal DÖ, Aslan SS. 2019. Aroid araştırmalarında ilaca giden yolda analizler. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 7

Üzen E. 2019. İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’nin monotipik dev Madagaskar bataklık aroidi. I. Ulusal Aroid Kongresi (27-9 Haziran 2019, Eskişehir). Bildiri Özetleri 12

Yenil N, Yemiş F, Güler A. 2019. In different maturation stages of Arum italicum Miler (Araceae) fruits, determination of the ellagic acid, hesperidin, resvaratrol and quercetin quantities by HPLC-Dad. Fresenius Environ Bull 28: 2035-40

Yurt NŞ, Türe E, Çubukçu M. 2019. Nivik otu zehirlenmesi – Bir olgu sunumu. Ankara Med J 4: 796-9

Zisis S, Giannakou K, Lavranos G, Lamnisos D. 2019. Alternative herbal medicine for hemorrhoids. Effect of Arum maculatum on the quality of life of patients: A randomized controlled trial. Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 9(S1), pp 040-045

2020

Çeçen C, Akan H, Balos MM. 2020. Şanlıurfa yöresinde doğal yayılış gösteren Arum rupicola Boiss. var. rupicola ve Arum dioscoridis Sm. taksonlarının anatomik ve morfolojik yönden incelenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 23 (1): 135-47

Kozuharova E, Naychov Z, Kochmarov V, Benbassat N, Gibernau M, Momekov G. 2020. The potential of Arum spp. as a cure for hemorrhoids: chemistry, bioactivities, and application. Advances in Traditional Medicine.

Şanlıurfa’dan İstanbul’a

Şanlıurfa Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda öğrencilere biyoçeşitlilik konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı ve Şanlıurfa´nın doğal soğanlı bitkilerini tanıtmak amacıyla öğrencilerle beraber 2018 yılında ilk kez mini bir geofit bahçesi oluşturuldu. Zenginleştirme çalışmalarının halen sürdürüldüğü Bahçe’de ülkemize özgü Biarum kotschyi ilk sıradaydı:

Oldukça uzak olan anavatanından (Şanlıurfa) getirilen Biarum kotschyi 10 Kasım 2018 tarihinde Üsküdar’da (İstanbul), bir balkonda, saksıya hapsedilmiş durumda ve böceklerin şaşkın bakışları arasında çiçek açtı…

Yüksek Lisans Tezi

Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Bio. Müh. Dilara ÇİFTÇİ, Prof. Dr. İsa KARAMAN danışmanlığında, ” Tokat bölgesinde bulunan nivik bitkisinin epifitik ve endofitik mikrobiyal florasının bitki patojenleri üzerine etkisinin araştırılması.” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasına başlamıştır.