1.Ulusal Aroid Kongresi

  • 1.Ulusal Aroid Kongresi (aroid2109.org) 26-29 Haziran 2019 tarihlerinde

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde Eskişehir de yapılacak.

Bilimsel program:

1.ULUSAL AROİD KONGRESİ

27-29 Haziran 2019, ESKİŞEHİR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

PROF. DR. İHSAN SARIKARDAŞOĞLU KONFERANS SALONU

PROGRAM

27 HAZİRAN 2019, Perşembe
09.00-10.00

 

KAYIT (Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. İhsan Sarıkardaşoğlu Konferans Salonu Fuaye)
10.00-10.30

 

 

 

 

AÇILIŞ

Prof. Dr. Neşe KIRIMER Kongre Başkanı

Prof. Dr. Kerim ALPINAR Kongre Eş-Başkanı

Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Anadolu Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI Anadolu Üniversitesi Rektörü

10.30-10.45 ARA
1.     OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

10.45-11.15 Aroid Araştırmalarında İlaca Giden Yolda Analizler

Durişehvar ÖZER ÜNAL, Serap SAĞLIK ASLAN (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

11.15-11.45 Dracunculus vulgaris Schott’un Yaprak ve Yumrularından Elde Edilen Ekstrelerin Meme Kanser Hücre Soyu MCF-7 Üzerine Sitotoksik Etkileri

Tahsin ERTAŞ (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi), Yasin ÇELİKOK (Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi), Büşra KULAKSIZ (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Leyla TÜRKER ŞENER (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi), Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Işıl Albeniz (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi)

11.45-12.15 İstanbul ve Kırklareli Bölgesinden Kültür ve Doğal Arum italicum Miller Tohumlarının Yağ Asidi Kompozisyonlarının Karşılaştırılması

Serap SAĞLIK ASLAN (İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi), Kerim ALPINAR, Büşra KULAKSIZ (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Neşet NEŞETOĞLU, İbrahim DANIŞ, Durişehvar ÖZER ÜNAL (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

12.15-12.45 Dracunculus vulgaris’ ten Elde Edilen Mikrobiyal  İzolatların Bitki Patojenleri Üzerine Etkisi

İsa KARAMAN, Usame ALASALİ, Seda ACAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

12.45-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yemekhanesi)
2.     OTURUM

Başkan: Prof. Dr. İsa KARAMAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

13.30-14.00 Arum euxinum R.Mill hakkında

Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

14.00-14.30 İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesinin Monotipik Dev Madagaskar Bataklık Aroidi  ” Typhonodorum lindleyanum Schott ”

Erdal ÜZEN (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi)

14.30-15.00 Bursa Uludağ üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (BULU) Herbaryumunda Bulunan Araceae Taksonları

Ceren AKTÜRK, Özer YILMAZ (Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

15.00-15.30 Etimolojik Açıdan Arum L.

Narin SADIKOĞLU (İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

15.30-15.45 ARA
3.       OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Osman TUGAY (Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

15.45-16.15 Eminium Schott Türleri Üzerinde Yapılan Fitokimyasal ve Biyoaktivite Çalışmaları Hakkında Bir Derleme

Ceyda Sibel KILIÇ (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

16.15-16.45 Arum maculatum L. Türünün Antioksidan Potansiyelinin Belirlenmesi

Ceren AKTÜRK, Özer YILMAZ, Gamze YILDIZ (Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

16.45-17.15 Arum italicum Mill. Yumru Ekstrelerinin bazı İnsan Patojenleri üzerine Etkilerinin ve Sinerjik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Gözde ÖZTÜRK, Hale Gamze AĞALAR, Neşe KIRIMER (Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

17.15-18.15 Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (ESSE) Ziyareti
18.15-18.45 POSTER BİLDİRİLER (Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Zemin kat)
19.00 AKŞAM YEMEĞİ (Anadolu Üniversitesi Taş Bina)
28 HAZİRAN 2019, Cuma
4.       OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Atilla OCAK (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

09.30-10.00 Arum L. Yapraklarının Sistematik Değeri Hakkında Bir Ön Araştırma

Kerim ALPINAR, Büşra KULAKSIZ (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

10.00-10.30 Arazi ve Laboratuvar Ortamında Araceae Türlerinin Yetişme Ortamlarının Belirlenmesi

Alper Gün ÖZTURNA, M. Ömer KARAÖZ (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi)

10.30-11.00 Arum dioscoridis Sm. (Araceae) Türünün Anatomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Deniz ULUKUŞ (Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi), Osman TUGAY (Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Sercan KARAGÖZ, Esengül KARAHİSAR (Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi)

11.00-11.30 Dracunculus vulgaris Schott’ tan Elde Edilen Ekstrelerin Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Aktivitelerinin İncelenmesi

İsa KARAMAN, Usame ALASALİ, Seda ACAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

11.30-11.45 ARA
5.  OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Serap SAĞLIK ASLAN (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

11.45- 12.15 Dracunculus vulgaris Schott Ekstrelerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri/ Flavonoitlerinin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (YBSK) Analizi

Ayşe Esra KARADAĞ (İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), Büşra KULAKSIZ, Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

12.15-12.45 Dracunculus vulgaris Schott Yeşil Sentez Yoluyla Gümüş Nanopartikül Sentezlenmesi

Derviş ÖZTÜRK, Atila OCAK (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

12.45-13.15 Arum byzantinum Blume Etanol Ekstresinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi

Nurcihan HACIOĞLU DOĞRU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi), Kerim ALPINAR (Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi)

13.15-14.00 KAPANIŞ OTURUMU
14.00-18.30 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Herbaryumu Ziyareti ve Şehir Turu
20.00 GALA YEMEĞİ
29 HAZİRAN 2019, Cumartesi
Aroidlerle ilgili arazi çalışması