Aroid-web-sitesi_secilen_banner

Hakkımızda

Türkiye’de doğal yayılış gösteren Araceae türlerini (aroidler) araştırmayı amaçlayan ‘Aroid Araştırma Grubu’ ülkemizdeki akademisyenlerce Mayıs 2017 de kuruldu. Bir taraftan sistematik sorunları bulunan diğer taraftan zehirli oldukları bilinen ancak özellikle geleneksel tedavide ve beslenme alanında çok eskiden beri kullanılan bu ilginç türlerle ilgili bilimsel araştırmalardan yararlı sonuçlar elde edilebileceğini düşünülüyor. Grup konuyla ilgili biyosistematik ve etnobotanik konulu lisansüstü tezler hazırlama, araştırma projeleri üretme, bilimsel toplantılar düzenleme gibi faaliyetlerde bulunarak elde edeceği ayrıntılı bilgiyi paylaşacak ve bu şekilde aroidler hakkındaki bilinenlere katkıda bulunabilecek. Ayrıca Türkiye’deki belirli bitki türlerini benzer şekilde ele alacaklara da örnek olabilecek.